EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart
Innováció és a lehetőségek kihasználása
Feedback submited
Értékeljen minket!:
   
Előzetes

Tudta, hogy az európai kkv-k közel 60%-a a COVID-járvány kezdete óta vezette be az innovációt? Tudta, hogy az innovációra nyitottabb európai kkv-k voltak a legellenállóbbak a COVID-válsággal szemben?

  Videó

Innováció - alapfogalmak

Mi az innováció? Kattintson az olvasásért  

Az innováció az új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és sikeres megvalósításának folyamatát jelenti.

 

 Az innováció különböző típusai:

Termékinnováció: új vagy továbbfejlesztett termékek tervezése

Folyamatinnováció: új vagy korszerűsített termelési módok kifejlesztése

Üzleti modell innovációja: új vagy optimalizált üzleti modellek létrehozása

Szervezeti innováció: új vagy hatékonyabb szervezeti struktúrák kidolgozása

 

 Az innováció jelentősége az üzleti életben:

Lehetővé teheti a vállalatok számára, hogy versenyképesek maradjanak

Fokozott hatékonyságot és költségmegtakarítást eredményezhet

Új bevételi forrásokat hozhat létre

Jobb termékekhez és szolgáltatásokhoz vezethet (pl. a széndioxid-kibocsátás csökkentésével).

 

 Példák az innovációra:

Az Apple iPhone bevezetése

Az Amazon  adat- és a technológia-felhasználása az online vásárlási élmény javítása érdekében

A Tesla elektromos autóinak kifejlesztése

A Netflix üzleti modellje az online médiaszolgáltatásra

A kulcsfogalmak meghatározása: Mi a társadalmi innováció?Kattintson az olvasásért  

 A társadalmi innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik társadalmi kihívásokat kezelnek, és hozzájárulnak az egyének és közösségek jólétének javításához.
 
Types of Social Innovation:
 

Közösségi alapú innováció: helyi közösségek és KKV-k által tervezett és kifejlesztett megoldások

Szakpolitikai alapú innováció: kormányzati vagy nonprofit szervezetek és KKV-k által kidolgozott és megvalósított megoldások

Piacalapú innováció: nyereségorientált vállalkozások (beleértve a KKV-kat is) által alkalmazott megoldások

 

 Példák a társadalmi innovációra :

PÉNZÜGYI. Az alacsony jövedelműeknek pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó mikrofinanszírozási intézmények

NAPENERGIA. Napenergiával működő vízszivattyúk a tiszta vízhez való hozzáférés javítása érdekében a vidéki területeken

SZÁLLÍTÁS. A fuvarmegosztó alkalmazások csökkentik a fogyatékkal élők közlekedési akadályait

ISKOLA. Online oktatási platformok, amelyek hozzáférést biztosítanak az oktatáshoz a távoli területeken élők számára

KÖRNYEZET. Közösségi kertek és városi gazdálkodási kezdeményezések, amelyek elősegítik az egészséges élelmiszerekhez való hozzáférést és a közösségépítést a városokban.

 

 A társadalmi innováció jelentősége:
 • Társadalmi kérdésekkel foglalkozik és javítja az életminőséget.
 • Fenntartható és skálázható megoldásokhoz vezethet
 • Magában foglalja a közösség részvételét és döntésekbe való bevonását
A kulcsfogalmak meghatározása: Mi a zöld innováció?Kattintson az olvasásért  

A zöld (vagy öko) innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik pozitív hatást gyakorolnak a környezetre, miközben gazdasági előnyökkel is járnak.

 
 A zöld innováció típusai :
 

Termékinnováció

olyan új termékek tervezése, amelyeknek kisebb a környezeti terhelése..

Folyamatinnováció

új vagy továbbfejlesztett termelési módok létrehozása, amelyek alacsonyabb környezeti terheléssel járnak

Az üzleti modell innovációja

új vagy optimalizált üzleti modellek kidolgozása, amelyek alacsonyabb környezeti terheléssel járnak

A fogyasztói viselkedési innovációja

a fogyasztói magatartás olyan változásainak ösztönzése, amelyek csökkentik a környezeti terhelést

 
 Példák a zöld innovációra:
 • Elektromos járművek
 • Megújuló energiaforrások
 • Környezetbarát csomagolás
 • Vízvédelmi technológiák

 

 A zöld innováció jelentősége:
 • Csökkenti a környezeti terhelést és foglalkozik az éghajlatváltozással
 • Költségmegtakarítást és hatékonyságnövelést eredményezhet
 • Új bevételi forrásokat és piaci lehetőségeket teremthet
Kreativitás és kritikus gondolkodás

A fogalmak áttekintéseKattintson az olvasásért  

Mi a kreativitás és a kritikus gondolkodás?

A kreativitás az új és hasznos ötletek létrehozásának képessége, míg a kritikus gondolkodás az információk elemzésének és értékelésének képességét jelenti a megalapozott döntések meghozatala érdekében.

 
 Miért olyan fontos a kreativitás?
 

Lehetővé teszi új termékek, szolgáltatások és folyamatok fejlesztését

Hatékonyabb és eredményesebb problémamegoldáshoz vezethet

Elősegítheti az innovációt és javíthatja a termelékenységet

Lehetővé teszi új és egyedi ötletek kidolgozását, ami innovációt és fejlődést eredményez.

 

 Miért olyan fontos a kritikus gondolkodás?
 
·Lehetővé teszi az előfeltételezések felismerését és értékelését.
·Javítja a döntéshozó és problémamegoldó képességet
·Segít a bizonyítékok és érvek felismerésében és értékelésében
Működési szempontokKattintson az olvasásért  

 A kreativitás és a kritikus gondolkodás fejlesztésének technikái

  Brainstorming és Mind Map készítése

  Olvasás és kutatás

  Előfeltételezések megkérdőjelezése

  Divergens és konvergens gondolkodás

  Reflexió és tanulás a tapasztalatokból

 
 Hogyan függ össze a kreativitás és a kritikus gondolkodás?
 

Mindkettő fontos az innováció és a problémamegoldás szempontjából.

A kreativitás új ötleteket generál, míg a kritikus gondolkodás értékeli és fejleszti azokat.

Mindkettő nyitott és kíváncsi hozzáállást igényel.

 

Ajánlások a vállalkozások számára

Társadalmi és zöld innovációKattintson az olvasásért  

Lépések a társadalmi és zöld innováció elősegítése érdekében vállalkozók számára:

 1. A jelenlegi üzleti modell értékelése: Értékelje jelenlegi üzleti modelljét, és határozza meg azokat a területeket, ahol társadalmi és zöld innovációt lehetne megvalósítani. Ez jelentheti a termékek, szolgáltatások vagy termelési módszerek megváltoztatását, vagy új üzleti modellek bevezetését.
 2. Kutatás és tájékozódás: Tartson lépést a legújabb trendekkel, technológiákkal és a legjobb gyakorlatokkal a társadalmi és zöld innováció területén. Ez segít az új lehetőségek felismerésében és abban, hogy a versenytársak előtt maradjon.
 3. Kapcsolódás a közösséghez: Vegye fel a kapcsolatot a helyi közösséggel, hogy megértse az igényeiket és félelmeiket. Ez segíthet a közösségi prioritásokkal összhangban lévő társadalmi és zöld innovációs lehetőségek azonosításában.
 4. A munkavállalók részvételének ösztönzése: Bátorítsa alkalmazottait, hogy osszák meg ötleteiket, és vegyenek részt az innovációs folyamatban. Ez elkötelezettebb munkaerőhöz és az innovatív ötletek szélesebb köréhez vezethet.
 5. Befektetés a fenntarthatóságba: Fektessen be fenntartható gyakorlatokba, például energiahatékony berendezésekbe, újrahasznosítási programokba és környezetbarát termékekbe. Ez segíthet csökkenteni a környezeti terhelést, és pénzt takaríthat meg a közüzemi költségeken.
 6. Befektetés a kutatásba és fejlesztésbe: Fektessen be a kutatásba és fejlesztésbe a társadalmi és zöld innováció új lehetőségeinek felfedezése érdekében. Ez jelentheti új termékek, szolgáltatások vagy termelési eljárások kifejlesztését, vagy új üzleti modellek feltárását.
 7. Együttműködés más vállalkozásokkal és szervezetekkel: Működjön együtt más vállalkozásokkal és szervezetekkel a tudás és az erőforrások megosztása érdekében. Ez hatékonyabb és eredményesebb innovációhoz vezethet.
 8. A hatás mérése és kommunikálása: Mérje a társadalmi és zöld innovációs erőfeszítések hatását, és kommunikálja ezt a hatást ügyfelei, alkalmazottai és más érdekelt felek felé. Ez segíthet bizalmat és támogatást építeni a vállalkozása számára.
 9. Alkalmazkodóképesség és nyitottság a változásra: Legyen nyitott a változásra, álljon készen arra, hogy ha valami nem működik, akkor változtasson a megközelítésén.
 10. Az előírásoknak és szabványoknak való megfelelés : Nézzen utána a társadalmi és zöld innovációra vonatkozó szabályozásoknak és szabványoknak, és törekedjen azok betartására.
Kreativitás és kritikus gondolkodásKattintson az olvasásért  

Lépések a kreativitás és a kritikus gondolkodás elősegítése érdekében vállalkozóknak számára:

 1. A kreativitás és a kritikus gondolkodás kultúrájának elfogadása: Alakítson ki olyan környezet, amely ösztönzi a kreativitást és a kritikus gondolkodást a nyílt kommunikáció, a kísérletezés és a kockázatvállalás ösztönzése, valamint a különböző nézőpontok összevetése révén.
 2. Képzési és fejlődési lehetőségek biztosítása: Biztosítson képzési és fejlesztési lehetőségeket a munkavállalók számára, hogy fejleszthessék kreativitásukat és kritikai gondolkodásukat. Ez magában foglalhat workshopokat, szemináriumokat és mentorprogramokat.
 3. Az ötletelés és az ötletgenerálás elősegítése: Ösztönözze az ötletelést és az ötletgenerálást új és innovatív ötletek létrehozása érdekében.
 4. Az előfeltételezések megkérdőjelezésének ösztönzése: Ösztönözze a munkavállalókat, hogy megkérdőjelezzék előfeltételezéseiket és a status quo-t. Ez új és innovatív ötletekhez vezethet.
 5. A reflexió és a tanulás támogatása: Ösztönözze a munkavállalókat, hogy gondolkodjanak tapasztalataikról és tanuljanak belőlük. Ez segíthet a problémamegoldó és döntéshozatali képességek javításában.
 6. Kritikus gondolkodás alkalmazása a döntéshozatalban: Építse be a kritikus gondolkodást a döntéshozatali folyamatba azáltal, hogy ösztönzi a munkavállalókat a különböző lehetőségek értékelésére, a kockázatok azonosítására és mérséklésére, valamint a jól megalapozott döntések meghozatalára.
 7. Az együttműködés ösztönzése: Ösztönözze az munkavállalók közötti együttműködést az ötletek és nézőpontok megosztása érdekében. Ez innovatívabb megoldásokhoz vezethet.
 8. Különböző nézőpontok keresése: Keresse a munkavállalók, az ügyfelek és más érdekelt felek különböző nézőpontjait, hogy szélesítse perspektíváját, és új, innovatív megoldásokat találjon.
 9. Nyitottság a visszajelzésekre: Legyen nyitott a visszajelzésekre, legyen hajlandó alkalmazkodni és változtatni a megközelítésén, ha szükséges.
 10. A kreativitás és a kritikus gondolkodás jutalmazása: Ismerje el és jutalmazza a kreatív és kritikus gondolkodást alkalmazó munkavállalókat. Ez elősegítheti az innovációs kultúra kialakulását, és ösztönözheti a folyamatos növekedést és fejlődést.
Összefoglalás

ÖsszefoglalásKattintson az olvasásért  

1. fejezet
 • Az innováció segíti a cégeket abban, hogy versenyképesebbek és hatékonyabbak legyenek, növeljék a bevételeiket és javítsák az áruk/szolgáltatások minőségét.
 • A társadalmi kihívások kezelésében és az egyének és közösségek jólétének javításában a társadalmi és a zöld innováció alapvető fontosságú, de a sikerhez a kihívásokkal is foglalkozni kell.
2. fejezet
 • A kreativitás azért fontos a vállalkozások számára, mert lehetővé teszi, hogy új és innovatív ötleteket, termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek ki, amelyek a bevételek és a versenyképesség növekedéséhez vezethetnek.
 • A kritikus gondolkodás fontos a vállalkozások számára, mert lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak és hatékonyan oldjanak meg problémákat.
3. fejezet
 • A társadalmi és zöld innovációk megvalósítása javíthatja a vállalat hírnevét és vonzóvá teheti a társadalmilag tudatos fogyasztókat, miközben csökkenti a működési költségeket és elősegíti a fenntarthatóságot.
 • A vállalkozások tulajdonosainak ösztönözniük kell a kreativitást és a kritikus gondolkodást. Ezek több innovációhoz, problémamegoldó és döntéshozatali képességhez vezethetnek, ami jobb üzleti teljesítményt és versenyképességet eredményezhet.


Célok/célkitűzések:

A modul végén a következő ismereteket és képességeket sajátíthatja el:

 • Annak megismerése, hogy mennyire fontos az innováció, a társadalmi innováció és a zöld innováció az üzleti életben.
 • A kreativitás és a kritikus gondolkodás meghatározásainak és fogalmainak, valamint a vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos relevanciájuknak a megértése.
 • A kreativitás és a kritikus gondolkodás beágyazása a szervezet kultúrájába és folyamataiba.

ESCO kompetenciák és készségek:
Transzverzális készségek és kompetenciák
Social and emotional skills
Critical thinking
Analytical thinking
Problem-solving
Business management
Creativity
Innovation
Készségek
Product marketing
Communication
Tudás
Business management
Sustainability
A vállalkozóknak nyújtott előnyök

✓ Jobb versenyképesség: Az innováció révén a vállalkozók olyan új termékeket, szolgáltatásokat vagy üzleti modelleket fejleszthetnek ki, amelyek megkülönböztetik őket versenytársaiktól.

✓ Fokozott hatékonyság és termelékenység: A kreatív gondolkodás és a kritikus gondolkodás képességei segíthetnek a vállalkozóknak a problémák hatékonyabb azonosításában és megoldásában, ami jobb működéshez és költségmegtakarításhoz vezet.

✓ Jobb alkalmazkodás a változásokhoz: Az új ötletekre való nyitottság és az új módszerek folyamatos keresése segíthet a vállalkozóknak abban, hogy rugalmasak maradjanak és reagáljanak a piaci vagy iparági változásokra.

Kulcsszavak

Innováció, társadalmi innováció, zöld innováció, kreativitás, kritikus gondolkodás

Bibliográfia

Frone, S. (2011) Green Technologies: Concepts, methodologies, tools and applications. Hershey, PA: Information Science Reference.

Godwin, E.U. (2020) Small Business Innovation. Arcler Education Incorporated.

Mulgan, G. (2019) Social Innovation: How Societies find the power to change. Bristol: Policy Press.

Robinson, A.G. and Stern, S. (1998) Corporate creativity: How innovation and improvement actually happen. San Francisco: Berrett-Koehler.

Schoenberg, B. (2016) Critical thinking in business. Saint Charles, MO: Heuristic Books.

https://www.scientificamerican.com/article/understanding-the-real-innovation-behind-the-iphone/

https://www.braineet.com/blog/amazon-innovation-culture

https://www.aurumbureau.com/how-tesla-became-the-most-innovative-company-in-the-world/

https://www.le-vpn.com/netflix-10-innovations-changed-world/

https://www.mindtools.com/acv0de1/brainstorming

https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/sites/default/files/docs/learningguide-mindmapping.pdf

https://www.designuni.eu/challenging-assumptions/

https://asana.com/it/resources/convergent-vs-divergent

https://effectiviology.com/reflective-learning/

Kapcsolódó fogalomtár

 • Innováció:
  Az innováció az új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és sikeres megvalósításának folyamatát jelenti.
 • Társadalmi innováció:
  A társadalmi innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik társadalmi kihívásokat kezelnek, és hozzájárulnak az egyének és közösségek jólétének javításához.
 • Zöld innováció:
  A zöld (vagy öko) innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik pozitív hatást gyakorolnak a környezetre, miközben gazdasági előnyökkel is járnak.
 • Kreativitás:
  A kreativitás az új és hasznos ötletek létrehozásának képessége.
 • Kritikus gondolkodás:
  A kritikus gondolkodás az információk elemzésének és értékelésének képességét jelenti a megalapozott döntések meghozatala érdekében.
 • Minden fogalom megtekintése


Kapcsolódó képzési anyag

Konzorcium

Partnerek

Digitális coach