EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart
Inovacije i iskorištavanje prilika u MMSP
Feedback submited
Ocijenite nas:
   
Teaser

Jeste li znali da je gotovo 60% europskih malih i srednjih poduzeća uvelo inovacije od početka pandemije COVID-a? Jeste li znali da su europska mala i srednja poduzeća koja su otvorenija za inovacije bila i otpornija na COVID krizu?

  Video

Inovacije

Što je inovacija? Kliknite za čitanje  

Inovacija se odnosi na proces stvaranja novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa i njihovu uspješnu implementaciju.

 

Vrste inovacija:

Inovacija proizvoda: dizajn novih ili poboljšanje postojećih proizvoda
Inovacija procesa: razvijanje novih ili unapređenje postojećih načina proizvodnje
Inovacija poslovnog modela: stvaranje novih ili unapređenje postojećih poslovnih modela
Organizacijska inovacija: osmišljavanje nove ili unapređenje postojeće organizacijske strukture

 

Važnost inovacija u poslovanju:

Omogućuju poduzećima da ostanu konkurentna
Mogu povećati učinkovitosti i smanjiti troškove
Mogu dovesti do povećanja prihoda
Mogu poboljšati proizvode i usluge (tj. smanjiti ugljični otisak)

 

Primjeri inovacija:

Apple iPhone

Korištenje podataka i tehnologije za poboljšanje online kupnje u Amazon

Tesla električni auti

Netflix poslovni model pružanja sadržaja putem streaminga

Definicije ključnih pojmova: Što je društvena inovacija?Kliknite za čitanje  

Društvena inovacija odnosi se na stvaranje i provedbu novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji se bave društvenim izazovima i unapređuju dobrobit pojedinaca i zajednica.
 
Vrste društvenih inovacija:
 

Inovacije zajednice: Rješenja koja su osmislile i razvile lokalne zajednice i MMSP

Političke inovacije: Rješenja osmišljena i provedena od strane vlade ili neprofitnih organizacija i MMSP

Tržišne inovacije: Rješenja implementirana od strane profitnih poduzeća (uključujući MMSP)

 

Primjeri društvenih inovacija:

FINANCIJE. Mikrofinancijske institucije koje pružaju financijske usluge pojedincima s niskim primanjima.

SOLARNA ENERGIJA. Solarne pumpe za vodu povećavaju pristup čistoj vodi u ruralnim područjima.

TRANSPORT. Aplikacije za dijeljenje vožnje koje smanjuju prepreke u prijevozu za osobe s invaliditetom.

OBRAZOVANJE. Online obrazovne platforme koje omogućuju pristup obrazovanju pojedincima u udaljenim područjima.

OKOLIŠ. Zajednički vrtovi i inicijative za urbanu poljoprivredu koje promiču pristup zdravoj hrani i izgradnju zajednice u urbanim područjima.

 

Važnost društvenih inovacija:

 • Bave se društvenim problemima i poboljšavaju kvalitetu života
 • Mogu dovesti do održivih i skalabilnih rješenja
 • Mogu uključivati sudjelovanje i osnaživanje zajednice
Definicije ključnih pojmova: Što je zelena inovacija?Kliknite za čitanje  

Zelena (ili eko) inovacija odnosi se na stvaranje i implementaciju novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji imaju pozitivan učinak na okoliš, a istovremeno pružaju ekonomsku korist
 
Vrste zelenih inovacija:
 

Inovacija proizvoda

dizajniranje novih proizvoda koji imaju manji utjecaj na okoliš

Inovacija procesa

stvaranje novih ili poboljšanje postojećih načina proizvodnje s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš

Inovacija poslovnog modela

razvoj novih ili optimizacija postojećih poslovnih modela s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš

Bihevioralna inovacija

poticanje promjena u ponašanju potrošača s ciljem smanjenja utjecaja na okoliš

 
Primjeri zelenih inovacija:
 • Električna vozila
 • Obnovljivi izvori energije
 • Ekološko pakiranje
 • Tehnologije očuvanja vode

 

Važnost zelenih inovacija:
 • Smanjuju utjecaj na okoliš i bave se klimatskim promjenama
 • Mogu dovesti do smanjenja troškova i povećane učinkovitosti
 • Mogu otvoriti nove izvore prihoda i tržišne prilike
Kreativnost i kritičko razmišljanje

Pregled pojmovaKliknite za čitanje  

Što je kreativnost i kritičko razmišljanje?

Kreativnost je sposobnost generiranja novih i korisnih ideja, dok se kritičko razmišljanje odnosi na sposobnost analize i procjene informacija kako bi se donijele ispravne odluke

 
Zašto je kreativnost toliko važna?
 
Omogućuje razvoj novih proizvoda, usluga i procesa

Može dovesti do učinkovitijeg i djelotvornijeg rješavanja problema

Može poticati inovacije i poboljšati produktivnost

Omogućuje razvoj novih i jedinstvenih ideja, što dovodi do inovacija i napretka

 

 Zašto je kritičko razmišljanje toliko važno?
 
Omogućuje identifikaciju i procjenu pretpostavki
Poboljšava sposobnost donošenja odluka i rješavanja problema
Pomaže u prepoznavanju i procjeni dokaza i argumenata
Operativni aspektiKliknite za čitanje  

 Tehnike za razvoj kreativnosti i kritičkog razmišljanja

  Brainstorming and Mentalne Karte

  Čitanje i istraživanje

  Propitivanje i osporavanje pretpostavki 

  Divergentno i konvergentno razmišljanje

  Promišljanje i učenje iz iskustva

 
Kako su kreativnost i kritičko razmišljanje povezani?
 
Oboje su važni za inovacije i rješavanje problema
Kreativnost stvara nove ideje, dok ih kritičko razmišljanje vrednuje i unapređuje
Oboje zahtijevaju otvoren i znatiželjan stav

 

Preporuke za poduzetnike

Društvene i zelene inovacijeKliknite za čitanje  

Kako bi potaknuli društvene i zelene inovacije, poduzetnici bi trebali:

 1. Procijeniti svoj trenutni poslovni model: Procijenite svoj trenutni poslovni model i identificirajte područja u kojima bi se mogle implementirati društvene i ekološke inovacije. To može uključivati promjene proizvoda, usluga, proizvodnih metoda ili uvođenje novih poslovnih modela.
 2. Istraživati i informirati se: Pratite najnovije trendove, tehnologije i najbolje primjere iz prakse u društvenim i ekološkim inovacijama. To će vam pomoći da prepoznate nove prilike i budete ispred konkurencije.
 3. Povezati se sa svojom zajednicom: Povežite se sa svojom lokalnom zajednicom kako biste razumjeli njihove potrebe i brige. To vam može pomoći da identificirate prilike za društvene i ekološke inovacije koje su u skladu s prioritetima zajednice.
 4. Poticati sudjelovanje zaposlenika: Potaknite svoje zaposlenike da podijele svoje ideje i budu dio procesa inovacija. To može dovesti do šireg raspona inovativnih ideja.
 5. Uložiti u održive prakse: Uložite u održive prakse, kao što su energetski učinkovita oprema, programi recikliranja i ekološki prihvatljivi proizvodi. To vam može pomoći da smanjite utjecaj na okoliš i uštedite novac na troškovima komunalnih usluga.
 6. Uložiti u istraživanje i razvoj: Uložite u istraživanje i razvoj kako biste istražili nove prilike za društvene i ekološke inovacije. To može uključivati razvoj novih proizvoda, usluga, proizvodnih metoda ili istraživanje novih poslovnih modela.
 7. Surađivati s drugim poduzećima i organizacijama: Surađujte s drugim poduzećima i organizacijama radi dijeljenja znanja i resursa. To može dovesti do djelotvornijih i učinkovitijih inovacija.
 8. Mjeriti i dijeliti rezultate o učinku: Izmjerite učinak svojih društvenih i ekoloških inovacijskih napora i priopćite taj utjecaj svojim klijentima, zaposlenicima i drugim dionicima. To može pomoći u izgradnji povjerenja i podrške za vaše poslovanje.
 9. Biti otvoreni za promjene i poticati prilagodljivost: Budite otvoreni za promjene i prilagodljivost, budite spremni okrenuti se ili promijeniti svoj pristup ako ne funkcionira.
 10. Poslovati u skladu s propisima i standardima: Budite svjesni propisa i standarda koji se tiču društvenih i ekoloških inovacija i pridržavajte ih se.
Kreativnost i kritičko razmišljanjeKliknite za čitanje  

Kako bi potaknuli kreativnost i kritičko razmišljanje, poduzetnici bi trebali:

 1. Prihvatiti kulturu kreativnosti i kritičkog razmišljanja: Stvorite okruženje koje potiče kreativnost i kritičko razmišljanje poticanjem otvorene komunikacije, eksperimentiranja, preuzimanja rizika te vrednovanjem različitih perspektiva.
 2. Pružiti mogućnosti edukacije i razvoja: Pružite mogućnosti edukacije i razvoja zaposlenicima kako biste poboljšali njihovu kreativnost i vještine kritičkog razmišljanja. To može uključivati radionice, seminare i mentorske programe.
 3. Poticati brainstorming i generiranje ideja: Potaknite brainstorming i generiranja ideja kako bi se osmislile nove i inovativne ideje.
 4. Poticati ispitivanje i osporavanje pretpostavki: Potaknite zaposlenike da preispituju. To može dovesti do novih i inovativnih ideja.
 5. Podržati razmišljanje i učenje: Potaknite zaposlenike da razmišljaju o svojim iskustvima i uče iz njih. To može pomoći u poboljšanju sposobnosti rješavanja problema i donošenja odluka.
 6. Koristiti kritičko razmišljanje u donošenju odluka: Uključite kritičko razmišljanje u proces donošenja odluka poticanjem zaposlenika da procijene različite opcije, identificiraju i umanje rizike te donose odluke temeljene na adekvatnim informacijama.
 7. Poticati suradnju: Potaknite suradnju među zaposlenicima radi razmjene ideja i perspektiva. To može dovesti do inovativnijih rješenja.
 8. Razmotriti različite perspektive: Razmotrite perspektive zaposlenika, kupaca i drugih dionika kako biste proširili svoju perspektivu i pronašli nova i inovativna rješenja.
 9. Biti otvoreni za povratne informacije: Budite otvoreni za povratne informacije i budite spremni prilagoditi se i promijeniti svoj pristup kada je to potrebno.
 10. Nagraditi kreativnost i kritičko razmišljanje: Prepoznajte i nagradite zaposlenike koji pokazuju kreativnost i kritičko razmišljanje. To može pomoći u njegovanju kulture inovacija i potaknuti kontinuirani rast i razvoj.
Sažetak

SažetakKliknite za čitanje  

Dio 1
 • Inovacije pomažu poduzećima da budu konkurentnija, učinkovitija, povećaju prihode i poboljšaju proizvode/usluge.
 • Društvene i zelene inovacije presudne su za rješavanje društvenih izazova i poboljšanje dobrobiti pojedinaca i zajednica.
Dio 2
 • Kreativnost je važna za poslovanje jer poduzećima omogućuje razvoj novih i inovativnih ideja, proizvoda i usluga koji mogu dovesti do povećanja prihoda i konkurentnosti.
 • Kritičko razmišljanje važno je za poduzeća jer omogućuje zaposlenicima da donose informirane odluke i učinkovito rješavaju probleme.
Dio 3
 • Provedba društvenih i ekoloških inovacija može poboljšati ugled poduzeća i privući društveno osviještene potrošače, a istovremeno smanjiti operativne troškove i promicati održivost.
 • Vlasnici poduzeća trebali bi poticati kreativnost i kritičko razmišljanje jer to može dovesti do povećanja inovativnosti, sposobnosti rješavanja problema i donošenja odluka, što rezultira poboljšanom poslovnom izvedbom i konkurentnošću.


Ciljevi:

Ovaj modul će vam pružiti razumijevanje važnosti inovacija, društvenih inovacija i zelenih inovacija u poslovanju. Ne samo da ćete razumjeti definicije i koncepte kreativnosti i kritičkog razmišljanja, već ćete također naučiti kako ugraditi ove vještine u kulturu i procese vaše organizacije. Štoviše, bit ćete opremljeni znanjem i alatima potrebnim za poticanje inovacija i uspjeha u vašem poslovanju.

ESCO kompetencije i vještine:
Transverzalne vještine i kompetencije
Social and emotional skills
Critical thinking
Analytical thinking
Problem-solving
Business management
Creativity
Innovation
Vještine
Product marketing
Communication
Znanje
Business management
Sustainability
Popis koristi za poduzetnike

✓ Poboljšana konkurentnost: inoviranjem, poduzetnici mogu razviti nove proizvode, usluge ili poslovne modele koji ih izdvajaju od konkurencije.

✓ Povećana učinkovitost i produktivnost: kreativnost i kritičko razmišljanje mogu pomoći poduzetnicima da učinkovitije identificiraju i riješe probleme, što dovodi do boljeg poslovanja i smanjenja troškova.

✓ Poboljšana sposobnost prilagodbe promjenama: otvorenost prema novim idejama i stalno traženje novih načina obavljanja stvari može pomoći poduzetnicima da ostanu agilni i spremni reagirati na promjene na tržištu ili u industriji.

Ključne riječi

Inovacija, društvena inovacija, zelena inovacija, kreativnost, kritičko razmišljanje

Bibliografija

Frone, S. (2011) Green Technologies: Concepts, methodologies, tools and applications. Hershey, PA: Information Science Reference.

Godwin, E.U. (2020) Small Business Innovation. Arcler Education Incorporated.

Mulgan, G. (2019) Social Innovation: How Societies find the power to change. Bristol: Policy Press.

Robinson, A.G. and Stern, S. (1998) Corporate creativity: How innovation and improvement actually happen. San Francisco: Berrett-Koehler.

Schoenberg, B. (2016) Critical thinking in business. Saint Charles, MO: Heuristic Books.

https://www.scientificamerican.com/article/understanding-the-real-innovation-behind-the-iphone/

https://www.braineet.com/blog/amazon-innovation-culture

https://www.aurumbureau.com/how-tesla-became-the-most-innovative-company-in-the-world/

https://www.le-vpn.com/netflix-10-innovations-changed-world/

https://www.mindtools.com/acv0de1/brainstorming

https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/sites/default/files/docs/learningguide-mindmapping.pdf

https://www.designuni.eu/challenging-assumptions/

https://asana.com/it/resources/convergent-vs-divergent

https://effectiviology.com/reflective-learning/

Povezani rječnik pojmova

 • Inovacija:
  Inovacija se odnosi na proces stvaranja novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa i njihovu uspješnu implementaciju.
 • Društvena inovacija:
  Društvena inovacija odnosi se na stvaranje i provedbu novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji se bave društvenim izazovima i poboljšavaju dobrobit pojedinaca i zajednica.
 • Zelena inovacija:
  Zelena (ili eko) inovacija odnosi se na stvaranje i implementaciju novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš, a istovremeno pružaju ekonomske koristi.
 • Kreativnost:
  Kreativnost je sposobnost stvaranja novih i korisnih ideja.
 • Kritičko razmišljanje:
  Kritičko razmišljanje odnosi se na sposobnost analize i procjene informacija kako bi se donijele ispravne odluke.
 • Pogledajte sve uvjete


Povezani edukacijski materijali

Konzorcij

Partneri

Digitalni asistent