EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Konzorcium

Partneri

Step Ri

Výskumný inštitút HÉTFA

Internet Web Solutions

IHF

IDP SAS

Slovak Business Agency

Univerzita Komenského v Bratislave

Digitálny tréner