EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

RESTART OER Platforma je dostupná v angličtine!

RESTART OER Platforma je oficiálne dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke https://restartproject.eu

Na tomto odkaze sa nachádzajú všetky informácie o projekte, jeho implementácii, cieľoch, ako aj konkrétny popis modelu RESTART a participujúcich partnerov.

Navyše, všetky projektové výsledky a výstupy budú po ich vytvorení voľne dostupné na uvedenej web-stránke 24/7 do konca trvania projektu, ako aj po skončení projektu, aby sa zabezpečila jeho udržateľnosť a dostupnosť tréningových materiálov pre cieľovú skupinu a širokú verejnosť.
Obsah bude vhodný aj pre mobilné zariadenia, aby podporil tzv. komunikačnú stratégiu a oslovil čo najväčší počet používateľov.Projekt RESTART je spolufinancovaný z programu Erasmus+ Európskej komisie a realizuje ho konzorcium 7 partnerov zo 6 krajín (Slovensko, Belgicko, Taliansko, Maďarsko, Chorvátsko a Španielsko).

Hlavné ciele projektu RESTART sú:

  1. skvalitniť systém podpory podnikania na „nový post-COVID normál“ tak, aby odzrkadňoval nové potreby trhu, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie COVID-19;
  2. podporovať mikro, malé a stredné podniky (MMSP) a pracovnú silu EÚ na tzv. „ceste odolnosti“ pri opätovnom štarte v post-pandemickom a sociálno-ekonomickom kontexte;
  3. zdokonaliť podnikateľské zručnosti a kompetencie v aktuálnych témach odrážajúcich súčasné nastavenie trhových podmienok;
  4. podporovať prenos znalostí a adaptáciu obchodných modelov malých a stredných podnikov so zameraním na mikropodniky.

 

Kontakt: 

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: restarteuproject2021@gmail.com.

Všetky aktivity a novinky projektu RESTART môžete sledovať na webovej stránke: www.restartproject.eu alebo na Facebookovej stránke projektu.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.Website: https://restartproject.eu/

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner