EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Vplyv COVID-19 na MMSP: Koncepčný rámec projektu RESTART

V rámci projektového výsledku 2, úlohy 2.2, konzorcium partnerov projektu RESTART zmapovalo vplyv pandémie COVID-19 na mikro, malé a stredné podniky (MMSP) vo svojich krajinách podľa vypracovaného koncepčného rámca projektu RESTART.

Vplyv COVID-19 na MMSP: Koncepčný rámec projektu RESTART

Koncepčný rámec projektu RESTART bol vytvorený s cieľom pomôcť partnerom zodpovedať štyri výskumné otázky, konkrétne:

 1. Ako COVID-19 ovplyvnil MMSP?
 2. Aký vplyv mali 4 megatrendy na MMSP?
 3. Aké zmeny nastali v podnikateľských modeloch, pracovných miestach v MMSP a podnikateľských kompetenciách?
 4. Ako tieto zmeny ovplyvnili podnikateľské dimenzie, tréningové potreby a témy odbornej prípravy pre rast a konkurencieschopnosť?

Analýza bola vykonaná "optikou odborného vzdelávania a prípravy" a nebola zameraná na zhromažďovanie všeobecného vplyvu, ale skôr na identifikáciu vzniku nových a vyvíjajúcich sa potrieb odbornej prípravy, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v dôsledku vplyvu pandémie COVID-19 na MMSP.

Vstupy mapovania jednotlivých krajín zapojených v projekte RESTART môžete nájsť na tomto odkaze.

Informované poznatky obsiahnuté v týchto mapovacích vstupoch boli použité v nasledujúcich fázach projektu, najmä v Správe o výsledkoch mapovania a v Konsolidovaných zisteniach projektu RESTART.

Správa o výsledkoch mapovania sumarizuje zistenia z vstupov mapovania siedmich partnerov projektu RESTART, jasne identifikuje oblasti vzdelávacích potrieb a formuluje témy vzdelávania, ktoré sa budú rozvíjať v rámci nasledujúcich projektových aktivít.

Konsolidované zistenia projektu RESTART predstavujú konečné témy a obsah tréningov, ktoré sa majú vypracovať v rámci projektového výsledku 3 na základe čiastkových úloh, a to: a) identifikácie potenciálnych a operačných dôsledkov pre MMSP na aktívne prijatie 4 megatrendov; b) identifikácie potrieb odbornej prípravy na základe 4 megatrendov; c) identifikácie odborných profilov "vyvíjajúcej sa povahy pracovných miest" v MMSP; a d) porovnania odborných profilov s úrovňami ESCO a rámcovými úrovňami EQF tréningu projektu RESTART.

Tréningové moduly, ktoré vypracujú partneri projektu RESTART a ktoré sú výsledkom projektového výstupu 2, sú nasledovné:

 • Digitalizácia a online vzdelávanie
 • Inovácie a využívanie príležitostí
 • Kybernetická bezpečnosť            
 • Inovácia podnikateľského modelu, lokalizácia a odolnosť           
 • Udržateľné, sociálne a zelené podnikanie
 • Servitizácia
 • Emocionálna inteligencia a well-being

 

Kontakt:

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na adrese: restarteuproject2021@gmail.com.

Sledujte všetky aktivity a novinky projektu RESTART na webovej stránke: www.restartproject.eu alebo na stránke projektu na Facebooku.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a uverejnenie tejto tlačovej správy neznamená podporu jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.Website: https://www.restartproject.eu/model_sk.php

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner