EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Zahájenie projektu RESTART

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli v dôsledku klimatickej krízy, ako aj neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia ovplyvneného globálnou pandémiou, vytvorili príležitosti pre nové a odhalili slabé stránky zavedených podnikov.

Podnikatelia a ich zamestnanci čelia nutnosti prispôsobiť sa a vyvíjať sa novým vzniknutým výzvam/príležitostiam, ako je prechod na online alebo zavádzanie inovácií a servitizácia. Klimatická kríza zdôrazňuje veľký význam témy udržateľnosti a miestnych opatrení.

Rozvoj digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity je základným predpokladom pri riešení digitálnej transformácie.

Hlavným cieľom projektu RESTART je vyvinúť inovatívne vzdelávacie riešenia a nástroje na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom riešenia potrieb formovaných digitalizáciou a zmenou klímy.