EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Zahájenie projektu RESTART

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že 75 % Európanov neabsolvuje žiadne podnikateľské vzdelávanie v rámci svojich vzdelávacích systémov. Nové výzvy, ktoré vznikli v dôsledku klimatickej krízy, ako aj neustále sa meniaceho podnikateľského prostredia ovplyvneného globálnou pandémiou, vytvorili príležitosti pre nové a odhalili slabé stránky zavedených podnikov.

Podnikatelia a ich zamestnanci čelia nutnosti prispôsobiť sa a vyvíjať sa novým vzniknutým výzvam/príležitostiam, ako je prechod na online alebo zavádzanie inovácií a servitizácia. Klimatická kríza zdôrazňuje veľký význam témy udržateľnosti a miestnych opatrení.

Rozvoj digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity je základným predpokladom pri riešení digitálnej transformácie.

Hlavným cieľom projektu RESTART je vyvinúť inovatívne vzdelávacie riešenia a nástroje na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom riešenia potrieb formovaných digitalizáciou a zmenou klímy.

Projekt RESTART vyvíja inovatívny obsah odbornej prípravy s cieľom zapáliť podnikateľského ducha, ako aj hĺbkovú vedomostnú základňu potrebnú na udržateľné fungovanie v súčasnom hospodárskom prostredí.

RESTART je prispôsobený špecifickým potrebám vybraných cieľových skupín:

  1. Malé a stredné podniky so zameraním na mikropodniky,
  2. Pracovníci a odborníci, ktorí sa potrebujú prispôsobiť rýchlo sa vyvíjajúcim pracovným miestam a funkciám prostredníctvom získania inovatívnych a relevantných zručností a kompetencií
  3. Ekosystém odborného vzdelávania a prípravy v EÚ, ktorý pozostáva z množstva formálnych a neformálnych poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí sa neustále snažia o relevantný a aktuálny obsah a kurzy, ktoré by sprevádzali MSP a pracovnú silu na týchto rýchlo sa vyvíjajúcich trhoch;
  4. Systém podpory podnikania, ktorý je často stále ukotvený v "predpandemických" ekonomických modeloch a potrebuje aktualizovať a modernizovať svoje poskytovanie.

Projekt má 4 hlavné výsledky:

  1. Platforma otvorených vzdelávacích zdrojov RESTART
  2. RESTART Inovatívny model podnikania
  3. RESTART Školenia a nástroje
  4. Pozičný dokument RESTART a usmernenia pre začlenenie

Projektoví partneri:

Projekt sa začal 1. novembra 2021 a skončí sa 31. októbra 2023.

Kontakt: 

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: restarteuproject2021@gmail.com.

Všetky aktivity a novinky projektu RESTART môžete sledovať na webovej stránke: www.restartproject.eu alebo na Facebookovej stránke projektu.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.Website: https://restartproject.eu/

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner