EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart

Resilience and Training for SMEs

Často kladené otázkyProjekt

Čo je projekt RESTART?

Cieľom projektu RESTART, ktorý spája sedem partnerov zo šiestich krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Belgicko a Španielsko) a je spolufinancovaný z programu Európskej komisie Erasmus+, je vyvinúť inovatívne riešenia a nástroje odbornej prípravy na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy, ktoré reagujú na potreby vyplývajúce z digitalizácie a zmeny klímy
Platforma

Čo je platforma otvorených vzdelávacích zdrojov (OER)?

OER je skratka pre otvorené vzdelávacie zdroje. Platforma OER je digitálna platforma, na ktorej môžete nájsť tréningy, dokumenty, materiály a iný vzdelávací obsah úplne zadarmo a otvorene, aby ich mohol ktokoľvek používať.


Čo nájdem na platforme otvorených vzdelávacích zdrojov projektu RESTART?

Na digitálnej platforme RESTART nájdete hlavné výsledky projektu, ktorými sú: Model projektu RESTART. Séria reportov, v ktorých sa hodnotí stav MSP v krajinách konzorcia a v EÚ a ktoré sa zameriavajú na vznik nových a vyvíjajúcich sa potrieb v oblasti odbornej prípravy, zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v dôsledku vplyvu COVID-19 na MSP. Tréningy a nástroje. Nájdete tu 7 tréningov sprevádzaných prípadovými štúdiami, videami a ďalšími materiálmi okolo 4 makrooblastí: Digitálna transformácia, Inovácie a servitizácia, Lokalizácia a Udržateľnosť. Usmernenia. RESTART Position Paper & Mainstreaming Guidelines predstavujú operačnú klímu projektu RESTART, ktorá vrcholí výsledkami s cieľom posilniť a maximalizovať vplyv projektu na systémovej úrovni a zároveň prehĺbiť a rozšíriť jeho rozsah. Okrem iného tu nájdete aj informácie o projekte, komunite a novinkách.
Tréningy a nástroje

Môžem získať certifikát o absolvovaní tréningu?

Na konci každého tréningového modulu a po úspešnom absolvovaní samohodnotiaceho testu budete môcť zadať svoje meno a získať digitálny certifikát o absolvovaní, ktorý vydáva konzorcium. Neváhajte zadať svoje meno, vaše údaje neukladáme.


Môžem poslať spätnú väzbu na tréning?

Áno, každý kurz má dva systémy hodnotenia kvality. Môžete poslať 5-hviezdičkové hodnotenie alebo kliknúť na 'Formulár spätnej väzby' a poslať nám konkrétnejšiu spätnú väzbu vrátane vašich pripomienok. Vaše pripomienky budú vždy anonymné. Na vašej spätnnej väzbe nám záleží!
Iné

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner