EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart
Érzelmi intelligencia és jóllét az üzleti életben
Feedback submited
Értékeljen minket!:
   
Előzetes

"Tudta, hogy a legsikeresebb emberek 90%-ának magas az érzelmi intelligenciahányadosa (EQ)? Tudta, hogy az európai vállalatoknak csak egyötöde képes az optimális munkahelyi jóllét és az üzleti teljesítmény megfelelő ötvözésére?"

  Videó

Bevezetés az érzelmi intelligencia és a jóllét fogalmába

Az érzelmi intelligencia fogalmának áttekintéseKattintson az olvasásért  

Az érzelmi intelligencia (ÉI) arra való képesség, hogy felismerjük, megértsük és kezeljük saját érzelmeinket, valamint mások érzelmeit.

5 Kulcsfontosságú összetevő:

Forrás: Goleman, D. (2006) Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ

 

Miértfontos az ÉI?

KOMMUNIKÁ CIÓ
Fejleszti a kommunikációt és a kapcsolatokat

SIKER
Hozzájárul a személyes és szakmai sikerhez.

TUDAT
Fejleszti a döntéshozatalt és a problémamegoldást

Ellenőrizze érzelmi intelligenciáját (ÉI) ezzel az ingyenes teszttel!

A jóllét fogalmának áttekintéseKattintson az olvasásért  

A jóllét az, amikor egészségesnek, boldognak érezzük magunkat és kedvezően alakulnak a dolgaink.

4 kulcsfontosságú összetevő:

Miért fontos a jóllét?

FIZIKAI EGÉSZSÉG
Javítja az általános életminőséget

LELKI EGÉSZSÉG
Javítja az érzelmi és mentális egészséget

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG
Növeli az ellenálló képességet és a stresszel való megbirkózás képességét.

Hogyan függ össze az érzelmi intelligencia és a jóllét?Kattintson az olvasásért  
Érzelmi intelligencia vállalkozóknak

Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia?Kattintson az olvasásért  

ÖNISMERET
Törekedjen  saját érzelmeinek, azok kiváltó okainak és viselkedésének megértésére. Vezessen naplót, vagy gyakorolja a mindfulness technikákat az önismeret növelése érdekében.

ÖNSZABÁLYOZÁS
Törekedjen érzelmei kezelésére és irányítására, ahelyett, hogy érzelmei irányítanák Önt. Alkalmazzon olyan technikákat, mint a mély légzés, a meditáció vagy a testmozgás, amelyek segítenek az érzelmek szabályozásában.

EMPÁTIA
Képzelje magát mások helyébe, hogy megértse a nézőpontjukat. Ezt aktív hallgatással, kérdések feltevésével és a beszélgetésekben való jelenléttel érheti el.

TÁRSAS KÉSZSÉGEK

Fejlessze kommunikációs,  együttműködési és  konfliktusmegoldó készségeit. Vegyen részt egy tanfolyamon vagy workshopon, vagy gyakorolja személyes és szakmai kapcsolataiban.

MOTIVÁCIÓ
Értse meg, mi hajtja Önt, és tűzzön ki olyan célokat, amelyek összhangban vannak az értékeivel és szenvedélyeivel. Használjon pozitív önbeszédet és vizualizációt, hogy motivált maradjon.

GYAKORLAT
Az érzelmi intelligencia olyan készség, amely idővel, gyakorlással fejleszthető. Rendszeresen gondolkodjon és dolgozzon érzelmi intelligencia készségein, és kérjen visszajelzést másoktól.

Ajánlások vállalkozóknakKattintson az olvasásért  

 1. Az önismeret előtérbe helyezése: A KKV-k tulajdonosainak időt kell szánniuk arra, hogy megértsék saját érzelmeiket, kiváltó okaikat és viselkedésüket. Ez segíteni fogja őket abban, hogy jobb döntéseket hozzanak és hatékonyabban kommunikáljanak.
 2. Az aktív hallgatás gyakorlása: A KKV-k tulajdonosainak érdemes aktív hallgatást gyakorolniuk alkalmazottaikkal és ügyfeleikkel. Ez segít nekik megérteni mások nézőpontját és bizalmat építeni.
 3. A csapatépítés ösztönzése: A rendszeres csapatépítő tevékenységek segíthetnek a kisvállalkozóknak fejleszteni szociális készségeiket és pozitív munkakultúrát építeni.
 4. A pozitív munkakultúra előmozdítása: A pozitív munkakultúra elengedhetetlen az érzelmi jóléthez. A KKV-k tulajdonosainak ösztönözniük kell a kedvesség, a támogatás és a nyílt kommunikáció kultúráját.
 5. Világos célok kitűzése: A KKV-k tulajdonosainak világos, mérhető célokat kell kitűzniük maguk és alkalmazottaik számára. Ez segít motiváltnak maradni és arra összpontosítani, ami fontos.
 6. Az öngondoskodás hangsúlyozása: A kisvállalkozóknak gyakran sok a felelősségük, és nagyfokú stresszt tapasztalhatnak. A KKV-k tulajdonosainak prioritásként kell kezelniük az öngondoskodást, és gondoskodniuk kell fizikai, érzelmi és mentális egészségükről.
 7. Képzés biztosítása: A KKV-k tulajdonosainak részt kell venniük és ösztönözniük kell a személyzetet, hogy részt vegyenek az érzelmi intelligenciával és jólléttel kapcsolatos képzéseken, hogy fejlesszék ezen fontos készségeket.
 8. A visszajelzések bátorítása: A KKV-k tulajdonosai kérjenek visszajelzést alkalmazottaiktól és ügyfeleiktől, valamint adjanak visszajelzést konstruktív és támogató módon.
Jóllét a vállalkozásban

Hogyan javítható a jóllét üzleti környezetben?Kattintson az olvasásért  

A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET EGÉSZSÉGES EGYENSÚLYÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA
Ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy rendszeresen tartsanak szüneteket, időben hagyják el a munkahelyüket, és kapcsolódjanak ki, amikor nem dolgoznak. Ez segít csökkenteni a stresszt és javítani az általános jóllétet.

A FIZIKAI AKTIVITÁS ÖSZTÖNZÉSE
Ösztönözze a munkavállalókat, hogy a fizikai aktivitást építsék be a napi rutinjukba. Ez történhet edzőtermi tagság biztosításával, sétáló megbeszélések ösztönzésével, vagy a csapatsportok lehetőségének biztosításával.

A MENTÁLIS EGÉSZSÉG TÁMOGATÁSA
Biztosítson hozzáférést mentális egészségügyi erőforrásokhoz, például munkavállalói segítségnyújtási programhoz vagy tanácsadói szolgáltatásokhoz. Ez segít a stressztől, szorongástól vagy depressziótól szenvedő alkalmazottaknak.

POZITÍV MUNKAKULTÚRA KIALAKÍTÁSA
Hozzon létre pozitív munkakultúrát, amely elősegíti a tiszteletet, a nyílt kommunikációt és az együttműködést. Ez segít a munkavállalóknak abban, hogy úgy érezzék, értékelik és támogatják őket, ami javítja az általános jóllétet.

A TUDATOSSÁGRA VALÓ ÖSZTÖNZÉS
Ösztönözze a munkavállalókat, hogy gyakorolják a mindfulness technikákat, például a meditációt vagy a jógát. Ez segít nekik koncentrálni és csökkenteni a stresszt.

NÖVEKEDÉSI ÉS FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK BIZTOSÍTÁSA
Biztosítson lehetőséget a munkavállalók számára, hogy új készségeket tanuljanak és új kihívásokat vállaljanak. Ez segít nekik abban, hogy elkötelezettnek és motiváltnak érezzék magukat, ami javítja az általános jóllétet.

A TÁRSAS KAPCSOLATOK BÁTORÍTÁSA
Ösztönözze a munkavállalókat, hogy építsenek kapcsolatokat a kollégáikkal. Ezt megteheti csapatépítő tevékenységek szervezésével, a munkatársak közös ebédelésének ösztönzésével vagy munka utáni rendezvények szervezésével.

A VISSZAJELZÉSEK ÖSZTÖNZÉSE
Ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy konstruktív és támogató módon adjanak és kapjanak visszajelzést. Ez segít nekik abban, hogy úgy érezzék, meghallgatják és értékelik őket, ami javítja az általános jóllétet.

Ajánlások a vállalkozók számáraKattintson az olvasásért  

 1. Támogassa a munka és a magánélet egészséges egyensúlyát azáltal, hogy ösztönzi a munkavállalókat a rendszeres szünetek tartására és a munkaidőn kívüli kikapcsolódásra!
 2. Ösztönözze a fizikai aktivitást azáltal, hogy lehetőséget biztosít a munkavállalók számára a testmozgásra, például edzőtermi tagság vagy csoportos fitneszórák formájában!
 3. Biztosítson mentális egészségügyi támogatást munkavállalói segítő programok, tanácsadási szolgáltatások vagy terapeutához való hozzáférés biztosításával!
 4. Alakítson ki pozitív munkakultúrát a nyílt kommunikáció elősegítésével, a munkatársak eredményeinek elismerésével és a csapattagok közötti közösségi érzés előmozdításával!
 5. Ösztönözze a tudatosságot meditációs vagy jógalehetőség biztosításával, és támogassa a stresszcsökkentő technikákat, például a mély légzőgyakorlatokat!
 6. Biztosítson lehetőséget a növekedésre és fejlődésre képzési programok, mentorálás vagy tandíj-visszatérítés felajánlásával!
 7. Támogassa a társas kapcsolatokat csapatépítő tevékenységek szervezésével, bátorítsa a munkavállalókat munkahelyi barátságok kialakítására, és segítse elő a csapat összetartozásának érzését!
 8. Ösztönözze a visszajelzéseket azáltal, hogy rendszert hoz létre a dolgozók számára, hogy névtelen visszajelzést adhassanak, és reagáljon a fejlesztési javaslatokra!
 9. Helyezze előtérbe a biztonságot azáltal, hogy biztosítja a munkahely biztonságosságát, és elősegíti a biztonságos munkavégzést a munkavállalók számára!
 10. Ösztönözze az egészséges szokásokat egészséges ételek biztosításával, a rendszeres egészségügyi szűrővizsgálatok ösztönzésével, valamint az alkalmazottak elegendő alvásra és egészséges táplálkozásra való ösztönzésével!
Összefoglalva

ÖsszefoglalvaKattintson az olvasásért  

1. fejezet
 • Az érzelmi intelligencia és a jóllét fontos az általános egészség és boldogság szempontjából.
 • Az érzelmi intelligencia készségeinek fejlesztése javíthatja a jóllétet.
 • Az érzelmi intelligenciába és jóllétbe való befektetés önmagunkba való befektetés.
 • Ellenőrizze az érzelmi intelligenciahányadosát, hogy lássa, hol áll jól, és hol kell javulnia!
2. fejezet
 • Az érzelmi intelligencia fejlesztése magában foglalja az önismeretet, az érzelmek szabályozását, az empátia gyakorlását, a társas készségek fejlesztését, a motiváció megtalálását, valamint a rendszeres gyakorlást és a visszajelzés kérését. Ha az egyének következetesen dolgoznak ezeken a készségeken, javíthatják érzelmi intelligenciájukat és általános jóllétüket.
 • A kisvállalkozások érzelmi jóllétének javítása érdekében a tulajdonosoknak az önismeretet, az aktív meghallgatást, a csapatépítést, a pozitív munkakultúrát, a világos célmeghatározást és az öngondoskodást kell előtérbe helyezniük, miközben képzést nyújtanak és bátorítják a visszajelzéseket.
3. fejezet
 • A kisvállalkozások a munka és a magánélet egyensúlyára, a fizikai aktivitásra, a mentális egészségre, a pozitív kultúrára, a tudatosságra, a növekedésre, a társadalmi kapcsolatokra, a visszajelzésekre, a biztonságra és az egészséges szokásokra összpontosítva elősegíthetik a munkavállalók jóllétét.
 • A kkv-knak támogatniuk kell a fizikai és mentális egészséget: Ösztönözzék a fizikai aktivitást, biztosítsanak mentális egészségügyi forrásokat, és kínáljanak növekedési lehetőségeket.
 • A pozitív kultúra ápolása kulcsfontosságú az üzleti életben: Olyan pozitív munkakultúrát kell ápolni, amely elősegíti a nyílt kommunikációt, az együttműködést és az odafigyelést, és amely támogatja a munkavállalók jóllétét.


Célok/célkitűzések:

A modul végére átfogó ismeretekkel sajátíthat el az érzelmi intelligencia és a jóllét fogalmairól. Ez magában foglalja a fogalmak definícióit és kulcsfontosságú összetevőit, valamint a két fogalom közötti kapcsolatot, és azt, hogy ezek hogyan befolyásolják a személyes és szakmai sikert. Megismerheti továbbá az érzelmi intelligencia fontosságát és az e készségek fejlesztéséhez szükséges gyakorlatokat. Hangsúlyt kap a munkahelyi jóllét fontossága is, és megtanítjuk, hogyan lehet a jóllétet a vállalaton belül emelni.

ESCO kompetenciák és készségek:
Transzverzális készségek és kompetenciák
Social and emotional skills
Critical thinking
Analytical thinking
Problem-solving
Self-management
Business management
Flexibility
Készségek
Communication
Cooperation
Emotional intelligence
Tudás
Well-being
A vállalkozóknak nyújtott előnyök

✓ Jobb kapcsolat az alkalmazottakkal, ügyfelekkel és partnerekkel. Az érzelmi intelligencia lehetővé teszi az egyének számára, hogy jobban megértsék és kezeljék a saját és mások érzelmeit, ami hatékonyabb kommunikációhoz, együttműködéshez és konfliktusmegoldáshoz vezet.

✓ A munkavállalók elégedettségének és motivációjának javulása. Ha a munkavállalók úgy érzik, hogy jóllétük szempontjából megbecsülik és támogatják őket, nagyobb valószínűséggel lesznek elkötelezettek és motiváltak a munkájukban, ami a termelékenység növekedéséhez és a vállalkozás általános sikeréhez vezethet.

✓ A munkavállalói morál és a munkával való elégedettség javulása, ami a termelékenység növekedéséhez és a fluktuáció csökkenéséhez vezet.

Kulcsszavak

Érzelmi intelligencia, jóllét, vállalkozók, üzleti élet, KKV-k

Bibliográfia

CEDEFOP. (2020) Workplace practices unlocking employee potential European Company Survey 2019. Available at: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/2228

Daniel, B. (2019) Emotional Intelligence in Business: Improve Emotional Intelligence at Work. Improve Leadership and Develop Your EQ. Unleash the Empath in You and Build Self Confidence . United States: Orion Edition Ltd.

Goleman, D. (2006) Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.

Hesketh, I. and Cooper, P. (2019) Wellbeing at work how to design, implement and evaluate an effective strategy. London: Kogan Page Ltd.

Safeer, R. (2023) A cure for the common company: A well-being prescription for a happier, healthier, and more resilient workforce. Hoboken, NJ: Wiley.

https://eurac.com/free-emotional-intelligence-test/

Kapcsolódó fogalomtár

 • Érzelmi intelligencia:
  Az érzelmi intelligencia a saját, valamint mások érzelmeinek felismerésére, megértésére, kezelésére való képesség.
 • Jóllét:
  A jóllét az, amikor egészségesnek, boldognak érezzük magunkat és kedvezően alakulnak a dolgaink.
 • Önismeret:
  Az önismeret az arra való képesség, hogy felismerjük és megértsük saját érzelmeinket, gondolatainkat és viselkedésünket, valamint azt, hogy ezek hogyan hatnak önmagunkra és másokra.
 • Önszabályozás:
  Az önszabályozás a gondolatok, érzelmek és viselkedés irányításának képességét jelenti a személyes célok elérése, a társadalmi normáknak való megfelelés és az általános jóllét fenntartása érdekében.
 • Empátia:
  Az empátia mások érzéseinek megértésére és az együttérzésre való képesség. Magában foglalja mások érzelmeinek felismerését, megértését és az azokra való reagálást, ami jobb kapcsolatokhoz, jobb kommunikációhoz és mélyebb együttérzéshez vezethet.
 • Minden fogalom megtekintése


Kapcsolódó képzési anyag

Konzorcium

Partnerek

Digitális coach