EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart

Resilience and Training for SMEs

Rječnik pojmova

Alati za projektnu suradnju

Alati za projektnu suradnju su alati sa značajkama koje olakšavaju otvorenu komunikaciju između voditelja projekta, članova tima i svih ostalih dionika uključenih u projekt.


Digitalizacija

Digitalizacija koristi digitalnu tehnologiju za zamjenu bivših društvenih (tj. ljudskih interakcija, odnosa, normi) i/ili tehničkih (tj. tehnologija, zadaci, rutine) aspekata struktura, npr. proizvoda, usluga, korisničkih iskustava, procesa itd.


Digitalni komunikacijski kanal

Digitalni komunikacijski kanal je medij koji omogućuje interakciju s jednom ili više osoba koje istovremeno koriste internet.


Društvena inovacija

Društveno poduzetništvo odnosi se na proces poslovanja s ciljem rješavanja najozbiljnijih i najzastrašujućih društvenih, kulturnih i ekoloških problema te poboljšanja načina života ljudi koji žive u zajednici.


Društveno poduzetništvo

Društvena poduzeća reinvestiraju određeni dio svoje dobiti natrag u organizaciju kako bi proširila i poboljšala usluge i aktivnosti koje provode, kako bi ispunili svoje društveno korisne ciljeve. Iznos reinvestiranog novca ovisi o nacionalnom zakonu ili praksi zemlje u kojoj posluju. Međutim, društveno poduzeće može djelovati u bilo kojem području i stvara profit kao i svaki drugi posao.


Društveno poduzeće

Društvena inovacija odnosi se na stvaranje i provedbu novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji se bave društvenim izazovima i poboljšavaju dobrobit pojedinaca i zajednica.


Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i upravljanja vlastitim emocijama, kao i emocijama drugih.


Empatija

Empatija je sposobnost razumijevanja i dijeljenja osjećaja drugih. Uključuje prepoznavanje, razumijevanje i reagiranje na emocije drugih, što dovodi do boljih odnosa, poboljšane komunikacije i većeg suosjećanja.


Greenwashing

Poduzeće koje dijeli neistinite ili pogrešne informacije o svojim održivim aktivnostima u marketinške svrhe.


Inovacija

Inovacija se odnosi na proces stvaranja novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa i njihovu uspješnu implementaciju.


Kibernetička sigurnost

Uključuje primjenu alata, tehnologija, politika, kontrola i postupaka u zaštiti ili oporavku mreža, sustava, uređaja i aplikacija od kibernetičkih napada koji su usmjereni na pristup, uništavanje ili mijenjanje osjetljivih informacija, ometanje tijeka rada ili iznuđivanje novca od organizacija ili pojedinaca.


Kreativnost

Kreativnost je sposobnost stvaranja novih i korisnih ideja.


Kritičko razmišljanje

Kritičko razmišljanje odnosi se na sposobnost analize i procjene informacija kako bi se donijele ispravne odluke.


Kružno gospodarstvo

model gospodarstva koji uključuje dijeljenje, ponovnu upotrebu i recikliranje postojećih materijala i proizvoda kako bi se produžio njihov životni ciklus i uhvatilo se u koštac s globalnim izazovima kao što su klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti, otpad i onečišćenje.


Malware

Model digitalne zrelosti je okvir koji se koristi za procjenu i razumijevanje trenutne razine digitalne zrelosti tvrtke.


Model digitalne zrelosti

Malware je zlonamjerni softver koji može imati različite oblike (kod, skripta itd.) i može izvoditi radnje kao što su šifriranje ili brisanje osjetljivih podataka, mijenjanje osnovnih funkcija uređaja, špijuniranje aktivnosti korisnika itd. Računalni virusi, crvi, trojanci, adware, spyware i ransomware također spadaju u malware.


Održivost

Koncept koji razmatra način na koji mi danas živimo kako bi naša djeca i unuci mogli napredovati.


Online učenje

Online učenje je obrazovni proces koji koristi informacijske i komunikacijske tehnologije za kreiranje tečajeva, distribuciju sadržaja učenja, komunikaciju između učenika i nastavnika te upravljanje učenjem.


Osjetljive informacije

Informacije koje sadrže privatne ili povjerljive podatke, poput osobnih ili bankovnih podataka.


Phishing

Korisnik dobiva e-poštu koja ga navodi da izvrši neku radnju na lažnoj web stranici, da npr. upiše svoju lozinku ili preuzme zaraženu datoteku. Osim phishinga postoje i vishing (voice + phishing) i smishing (SMS + phishing).


Ponuda vrijednosti

koristi za kupce koje je tvrtka obećala isporučiti


Poslovni model

Poslovni model je operativni i profitni model MMSP-a, on definira način na koji poduzeće posluje i kako ostvaruje profit.


Poslovni model

opis načina na koji organizacija stvara, isporučuje i dobiva vrijednost.


Poslovni plan

Poslovni plan je pisani dokument koji ocrtava specifične strategije, ciljeve i taktike koje će MMSP koristiti za postizanje operativnih ciljeva i stvaranje dobiti. U suštini, poslovni plan je nacrt za uspjeh tvrtke i putokaz za njen rast i razvoj.


Pozitivno radno okruženje

Pozitivno radno okruženje je okruženje u kojem je zaposlenik sretan, zdrav i uspješan.


Prihod

Prihod koji poduzeće ostvaruje svojim normalnim poslovanjem. To je brojka bruto ili najvišeg prihoda od koje se oduzimaju troškovi za izračun neto prihoda.


Samoregulacija

proces inovacija koji se poslovanja temeljena na proizvodima nadopunjavaju inovativnim uslugama.


Samosvijest

Kopija datoteka i programa koja je pohranjena na drugim uređajima ili drugim medijima, koja omogućava povrat informacija u slučaju kvara, gubitka ili krađe.


Servitizacija

Start-upovi su mlade tvrtke osnovane kako bi razvile jedinstveni proizvod ili uslugu, plasirale ih na tržište i učinile poželjnima. S temeljem u konceptu inovacije, cilj start-upa jest ispraviti nedostatke postojećih proizvoda ili stvoriti potpuno nove kategorije dobara i usluga, narušavajući uvriježene načine razmišljanja i poslovanja cijelih industrija.


Sigurnosna kopija

poslovni model gdje se vrijednost isporučuje u kohezivnoj kombinaciji proizvoda i usluga.


Start-up

Samoregulacija se odnosi na sposobnost kontroliranja vlastitih misli, emocija i ponašanja kako bi se postigli osobni ciljevi, prilagodilo društvenim normama i održalo opće dobro.


Sustav proizvoda-usluga

Samosvijest je sposobnost prepoznavanja i razumijevanja vlastitih emocija, misli i ponašanja te kako oni utječu na sebe i druge.


Troškovi

Troškovi vođenja tvrtke i ostvarivanja prodaje.


Zelena inovacija

Zeleno poduzetništvo je podskup održivog poduzetništva koje se uglavnom bavi ekološkim problemima, ali također i društvenim promjenama kroz svoje proizvode, usluge i operacije uz stvaranje profita.


Zeleno poduzetništvo

Zelena (ili eko) inovacija odnosi se na stvaranje i implementaciju novih ideja, proizvoda, usluga ili procesa koji imaju pozitivan utjecaj na okoliš, a istovremeno pružaju ekonomske koristi.


Konzorcij

Partneri

Digitalni asistent