EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart

Resilience and Training for SMEs

Szószedet

Adathalászat

a vállalat által az ügyfelek számára ígért előnyök.


Bevételek

Az érzelmi intelligencia a saját, valamint mások érzelmeinek felismerésére, megértésére, kezelésére való képesség.


Biztonsági mentés

Magánjellegű vagy bizalmas adatokat, például személyes vagy banki adatokat tartalmazó információk.


Digitalizáció

Az önismeret az arra való képesség, hogy felismerjük és megértsük saját érzelmeinket, gondolatainkat és viselkedésünket, valamint azt, hogy ezek hogyan hatnak önmagunkra és másokra.


Digitális kommunikációs csatorna

Az önszabályozás a gondolatok, érzelmek és viselkedés irányításának képességét jelenti a személyes célok elérése, a társadalmi normáknak való megfelelés és az általános jóllét fenntartása érdekében.


Digitális érettségi modell

Az üzleti modell a KKV-k működési és nyereségtermelő modelljének koncepciója: üzleti tervvé alakítása meghatározza a vállalat működésének és nyereségtermelésének pontos működését.


Empátia

a szervezet értékteremtési, értékszállítási és értékmegragadási módjának leírása.


Fenntarthatóság

Az üzleti terv olyan írásos dokumentum, amely felvázolja azokat a konkrét stratégiákat, célokat és taktikákat, amelyeket egy KKV (mikro-, kis- és középvállalkozás) a működési és nyereségtermelő céljainak elérése érdekében alkalmaz. Az üzleti terv lényegében a vállalkozás sikerének tervrajza, amely ütemtervet ad a vállalkozás növekedéséhez és fejlődéséhez az idők során.


Innováció

Az a technika, amikor e-mailben egy másik személynek vagy szervezetnek adják ki magukat, és a felhasználót arra késztetik, hogy egy csalárd oldalon valamilyen műveletet hajtson végre jelszavak megszerzése vagy egy fertőzött fájl letöltése érdekében. Hasonló a vishing (hangalapú adathalászat) vagy a smishing (SMS + adathalászat).


Jóllét

A bevétel az a bevétel, amelyet egy vállalkozás a szokásos működéséből szerez. Ez a bruttó vagy felső jövedelemszám, amelyből a nettó jövedelem kiszámításához levonják a kiadásokat.


Kiberbiztonság

Fájlok és programok másolata, amelyet más eszközökön vagy más adathordozókon tárolnak, hogy meghibásodás, elvesztés vagy lopás esetén helyreállítsák az információkat.


Kreativitás

A digitális kommunikációs csatorna a média olyan formája, amely lehetővé teszi az interakciót egy másik személlyel vagy az internetet használó több emberrel egyidejűleg.


Kritikus gondolkodás

A digitális érettségi modell egy olyan keretrendszer, amelyet a vállalat jelenlegi digitális érettségi szintjének felmérésére és megértésére használnak.


Költségek

A digitalizáció a digitális technológia felhasználása a struktúrák, pl. termékek, szolgáltatások, felhasználói tapasztalatok, folyamatok stb. korábbi társadalmi (azaz emberi interakciók, kapcsolatok, normák) és/vagy technikai (azaz technológia, feladatok, rutinok) aspektusainak felváltására.


Körforgásos gazdaság

Az empátia mások érzéseinek megértésére és az együttérzésre való képesség. Magában foglalja mások érzelmeinek felismerését, megértését és az azokra való reagálást, ami jobb kapcsolatokhoz, jobb kommunikációhoz és mélyebb együttérzéshez vezethet.


Malware

Egy olyan fogalom, amely arról szól, hogyan éljünk ma úgy, hogy gyermekeink és unokáink is boldogulhassanak.


Online tanulás

Az innováció az új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és sikeres megvalósításának folyamatát jelenti.


Projekt-együttműködési eszközök olyan

A jóllét az, amikor egészségesnek, boldognak érezzük magunkat és kedvezően alakulnak a dolgaink.


Start-up

Eszközök, technológiák, irányelvek, ellenőrzések és eljárások alkalmazása a hálózatok, rendszerek, eszközök és alkalmazások védelmére vagy helyreállítására a kibertámadásoktól, amelyek célja az érzékeny információkhoz való hozzáférés, azok megsemmisítése vagy megváltoztatása, a munkafolyamatok megzavarása vagy a szervezetek vagy egyének pénzének kicsikarása.


Szervitizáció

A kreativitás az új és hasznos ötletek létrehozásának képessége.


Termék-szolgáltatási rendszer

A kritikus gondolkodás az információk elemzésének és értékelésének képességét jelenti a megalapozott döntések meghozatala érdekében.


Társadalmi innováció

Az üzleti költségek a vállalkozás működtetésének és az értékesítés generálásának költségei.


Társadalmi vállalkozás

olyan gazdasági modell, amely a meglévő anyagok és termékek megosztását, újrafelhasználását és újrahasznosítását foglalja magában annak érdekében, hogy meghosszabbítsa azok életciklusát, és kezelje az olyan globális kihívásokat, mint az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség csökkenése, a hulladék és a szennyezés.


Társadalmi vállalkozói tevékenység

Rosszindulatú szoftver, amely különböző formákban (futtatható kódként, szkriptek formájában stb.) jelenhet meg, és többek között olyan műveleteket végezhet, mint az érzékeny adatok titkosítása vagy törlése, az eszköz alapvető funkcióinak módosítása, a felhasználó tevékenységének kémkedése. A vírusok, férgek, reklámprogramok, trójaiak, kémprogramok és zsarolóprogramok szintén rosszindulatú programok.


Zöld innováció

Az online tanulás olyan oktatási folyamat, amely az információs és kommunikációs technológiákat használja a tanfolyamok létrehozására, a tanulási tartalmak terjesztésére, a diákok és a tanárok közötti kommunikációra és a tanulás irányítására.


Zöld vállalkozás

A projekt-együttműködési eszközök olyan funkciókkal rendelkező eszközök, amelyek megkönnyítik a nyílt kommunikációt a projektvezető, a csapattagok és a projektben részt vevő összes többi érdekelt fél között.


Zöldre festés (greenwashing)

A startupok olyan fiatal vállalkozások, amelyeket azért alapítottak, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást fejlesszenek ki, azt piacra dobják, és ellenállhatatlanná és pótolhatatlanná tegyék az ügyfelek számára. Az innovációban gyökerező startupok célja, hogy a meglévő termékek hiányosságait orvosolják, vagy teljesen új áru- és szolgáltatáskategóriákat hozzanak létre, felforgatva egész iparágak berögzült gondolkodásmódját és üzleti tevékenységét.


Értékajánlat

innovációs folyamat, amelynek során a termékközpontú üzleti tevékenységet innovatív szolgáltatásokkal egészítik ki.


Érzelmi intelligencia

olyan üzleti modell, ahol az értéket termékek és szolgáltatások összetartozó keverékében nyújtják.


Érzékeny információk

A társadalmi innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik társadalmi kihívásokat kezelnek, és hozzájárulnak az egyének és közösségek jólétének javításához.


Önismeret

A társadalmi vállalkozások nyereségük egy bizonyos részét visszaforgatják a szervezetbe, hogy bővítsék és javítsák az általuk végzett szolgáltatásokat és tevékenységeket, hogy teljesítsék társadalmilag hasznos céljaikat. A visszaforgatott összeg nagysága annak az országnak a nemzeti törvényeitől függ, amelyben működnek. A társadalmi vállalkozás azonban bármilyen területen működhet, és ugyanúgy profitot termel, mint bármely más vállalkozás.


Önszabályozás

Olyan üzleti folyamatra, tevékenységre utal, amelynek célja a legsúlyosabb és legijesztőbb társadalmi, kulturális és környezeti problémák megoldása, valamint a közösségben élő emberek életmódjának javítása.


Üzleti modell

Az a vállalat, amely marketingcélokból valótlan vagy félrevezető információkat oszt meg a fenntartható tevékenységéről.


Üzleti modell

A zöld (vagy öko) innováció olyan új ötletek, termékek, szolgáltatások vagy folyamatok létrehozását és megvalósítását jelenti, amik pozitív hatást gyakorolnak a környezetre, miközben gazdasági előnyökkel is járnak.


Üzleti terv

A zöld vállalkozói tevékenység a fenntartható vállalkozói tevékenység egy alcsoportja, amely elsősorban környezeti problémákkal foglalkozik, de termékein, szolgáltatásain és működésén keresztül társadalmi változásokkal is foglalkozik, miközben nyereséget termel.


Konzorcium

Partnerek

Digitális coach