EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

RESTART tréningy sú dokončené a 7 vzdelávacích modulov je teraz dostupných online v angličtine na RESTART OER Platforme

Vývoj tréningových materiálov ako súčasť projektového výsledku 3 je dokončený v angličtine. ONLINE & ZDARMA kurzy sú dostupné na webovej stránke projektu, ktorá ponúka 7 vzdelávacích modulov vyvinutých na základe predchádzajúceho výskumu, ktorý meral dopad pandémie na obchodné operácie v 7 partnerských krajinách, na Slovensku, v Maďarsku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku a Belgicku.

Podľa najvýznamnejších podnikateľských výziev identifikovaných v post-COVID ére rozdelených do 4 hlavných oblastí (Digitálna transformácia, Inovácia & Servitizácia, Lokalizácia a Udržateľnosť) prináša konzorcium partnerov projektu RESTART 7 vzdelávacích modulov na nasledujúce témy:

✅ Digitalizácia a online vzdelávanie

✅ Inovácie a využívanie príležitostí pre MMSP 

✅ Kybernetická bezpečnosť v (home) office 

✅ Podnikateľské modely pre MMSP v post-COVID ére

✅ Udržateľné, sociálne a zelené podnikanie 

✅ Servitizácia - premena produktov na služby 

✅ Emocionálna inteligencia a well-being v biznis kontexte 

Každý tréningový modul je navyše dostupný aj v audio verzii a môžete si ho stiahnuť vo formátoch ppt a Word.

Okrem angličtiny budú všetky moduly čoskoro dostupné v 5 ďalších jazykoch: španielčina, taliančina, chorvátčina, slovenčina a maďarčina.

Po úspešnom zodpovedaní kvízových otázok na konci každého modulu, si môžete stiahnuť svoj personalizovaný CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Okrem toho môže používateľ využiť možnosť opýtať sa na akékoľvek súvisiace informácie prostredníctvom ikony DIGITÁLNY TRÉNER, ktorý pomôže v prípade ďalšieho usmernenia v danej problematike.

Vaša spätná väzba je viac než vítaná! Formulár spätnej väzby je k dispozícii na začiatku každého tréningu. NEZABUDNITE NÁS OHODNOTIŤ!

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu alebo na Facebooku:

Webová stránka https://www.restartproject.eu/index.php

Facebook https://www.facebook.com/restartproject2022

 Website: https://www.restartproject.eu/training.php

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner