EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Projekt RESTART validuje tréningové moduly, ktoré sú teraz k dispozícii v 6 rôznych jazykoch!

Projekt RESTART, spolufinancovaný z programu Európskej komisie Erasmus+, je zameraný na zlepšenie podnikateľského vzdelávania a tréningu v ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy. Podieľa sa na ňom konzorcium siedmich partnerov zo šiestich krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Belgicko a Španielsko). Projekt sa zameriava na riešenie problémov vyplývajúcich z digitalizácie a zmeny klímy. Medzi ciele projektu patrí modernizácia systému podpory podnikania, podpora postpandemickej obnovy MSP, zlepšenie zručností pre aktuálne potreby trhu a uľahčenie prenosu znalostí MSP.

Na základe hlavných podnikateľských výziev identifikovaných v post-COVID ére rozdelených do štyroch hlavných oblastí (digitálna transformácia, inovácie a servitizácia, lokalizácia a udržateľnosť) ponúka konzorcium projektu RESTART nasledovných 7 online tréningových modulov:

  • Digitalizácia & online vzdelávanie
  • Inovácie a využívanie príležitostí pre MMSP
  • Kybernetická bezpečnosť v (home) office
  • Podnikateľské modely pre MMSP v post-COVID ére
  • Udržateľné, sociálne a zelené podnikanie
  • Servitizácia – premena produktov na služby
  • Emocionálna inteligencia a well-being v biznis kontexte

Tréningové moduly v 6 rôznych jazykoch (angličtina, chorvátčina, španielčina, taliančina, maďarčina a slovenčina) sú k dispozícii na platforme RESTART.

Partneri projektu RESTART v súčasnosti pracujú na validácii tréningových aktivít na základe predtým vytvoreného plánu validácie. Tento plán slúži ako usmernenie na overenie účinnosti a efektívnosti tréningu projektu RESTART. Preto vyzývame existujúcich a začínajúcich podnikateľov, aby zlepšili svoje podnikateľské zručnosti tým, že si vyskúšajú online tréningy a poskytnú nám svoju cennú spätnú väzbu. Dajte nám vedieť o svojich skúsenostiach vyplnením dotazníka spätnej väzby RESTART alebo formulára spätnej väzby a hodnotením hviezdičkami v tréningových sekciách platformy projektu RESTART.

Kontakt:
Ak máte otázky, záujem zapojiť sa, spolupracovať alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: restarteuproject2021@gmail.com.

Sledujte všetky aktivity a novinky projektu RESTART na webovej stránke: www.restartproject.eu a stránke projektu na Facebooku

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a uverejnenie tejto tlačovej správy nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Foto: Jason Goodman, Unsplash
 Website: https://www.restartproject.eu/training_sk.php?lang=SK

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner