EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Tréningy

Tréningy a nástroje projektu RESTART predstavujú kombináciu školení a pracovných nástrojov, ktoré budú partneri vyvíjať s cieľom posilniť zručnosti a kompetencie mikro, malých a stredných podnikov (MMSP) a ich pracovníkov (podnikateľov, manažérov, zamestnancov). Prostredníctvom týchto nástrojov bude MMSP umožnené aplikovať inovatívne podnikateľské modely a postupy v 4 hlavných oblastiach:

1. Inovácie & servitizácia
2. Digitálna transformácia
3. Lokálne zameranie
4. Udržateľnosť

Tréning bude vytvorený na základe usmernení Cedefop tzv. „Tréningu vzdelávacích výstupov“ a bude zaradený medzi 4. a 6. úroveň EKR – Európskeho kvalifikačného rámca. Okrem toho budú kompetencie a zručnosti budované v súlade s klasifikáciami ESCO, aby sa zabezpečila kompatibilita s mechanizmami Europassu a nástrojmi EURES (Európsky portál pre pracovnú mobilitu). Tréning bude navrhnutý tak, aby bol ľahko dostupný (digitálny) a užívateľsky-priateľský (krátky, priamy, s odkazom na prax, prípadové štúdie a príklady). Keď to obsah a formát tréningu umožní, zavedú sa aj modely gamifikácie.

Konzorcium

Partneri