EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Projektový partner STEP RI usporiadal multiplikačné podujatie: „Digitálna transformácia - kde začať“

Rijeka, Chorvátsko - 26. septembra 2023. STEP RI ako partner projektu RESTART usporiadal multiplikačné podujatie: „Digitálna transformácia - kde začať“ a predstavil kľúčové výsledky projektu.

Hlavným cieľom projektu RESTART bolo poskytnúť vzdelávací obsah založený na potrebách mikropodnikateľov, malých a stredných podnikateľov a pracovníkov s cieľom podporiť ich pri budovaní odolnosti a rozvoji ich podnikania v sociálno-ekonomickom kontexte po pandémii COVID-19.

Ako kľúčový výsledok projektu bola počas podujatia predstavená vzdelávacia platforma RESTART, ktorá je k dispozícii v 6 rôznych jazykoch a obsahuje množstvo bezplatných vzdelávacích modulov o podnikateľských zručnostiach. Čoskoro bude platforma obsahovať aj návod a usmernenia ako vzdelávacie materiály používať, a ako je ich možné zaviesť do programov vzdelávacích organizácií.

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 20 účastníkov z rôznych sektorov vrátane malých a stredných podnikateľov, akademickej obce a zástupcov verejného sektora.

Okrem toho sa na podujatí predstavili základné prvky riadenia procesu digitálnej transformácie, poukázalo sa na kľúčové výzvy, ktorým organizácie čelia, a na osvedčené postupy úspešnej realizácie projektov digitalizácie.

Účastníci mali možnosť klásť otázky a diskutovať o svojich konkrétnych výzvach, čo viedlo k produktívnym a interaktívnym rozhovorom.Website: https://www.restartproject.eu/index_sk.php?lang=SK

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner