EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Projekt

Podstatou projektu RESTART je vývoj inovatívnych tréningov s cieľom vybaviť európsky ekosystém odborného vzdelávania a prípravy.

Model projektu RESTART

Inovatívny podnikateľský model, ktorý sprevádza mikropodniky, malé a stredné podniky (MMSP) k "novému normálu" post-pandemickej ekonomiky.

Tréningy a nástroje

Tréningy a nástroje projektu RESTART predstavujú kombináciu školení a pracovných nástrojov.

Príručky

Stanovisko projektu a usmernenia pre používanie vytvorených tréningov predstavujú operačnú klímu projektu RESTART.

Projekt RESTART

Podstatou projektu RESTART je vybaviť európsky ekosystém odborného vzdelávania a prípravy inovatívnymi tréningami, ktoré odzrkadľujú nové potreby trhu. Tréningový obsah tak bude sprevádzať MSP a európsku pracovnú silu na "ceste odolnosti" pri opätovnom štarte v post-pandemickom sociálno-ekonomickom kontexte.

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Inovatívny podnikateľský model projektu RESTART je podnikateľský model s inovatívnymi prvkami reagujúcimi na aktuálnu dobu, ktorý sprevádza mikro, malé a stredné podniky (MMSP) k „novému normálu“ post-pandemickej ekonomiky.

Prečítajte si viac

Tlačové správy

Novinky

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner