EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Projekt RESTART sa blíži ku koncu – prehľad výsledkov

Projekt RESTART, spolufinancovaný z programu Európskej komisie Erasmus+, je zameraný na zlepšenie podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy v ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy v EÚ. Podieľa sa na ňom konzorcium siedmich partnerov zo šiestich krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Belgicko a Španielsko). Projekt sa zameriava na riešenie problémov vyplývajúcich z digitalizácie a zmeny klímy. Medzi hlavné ciele projektu patrí modernizácia systému podpory podnikania, podpora postpandemickej obnovy MSP, zlepšenie zručností pre aktuálne potreby trhu a uľahčenie prenosu znalostí pre MSP.

Projekt RESTART priniesol počas dvoch rokov 4 hlavné výsledky:

 • RESTART Platforma otvorených vzdelávacích zdrojov – dostupné tu
  • Online platforma otvoreného vzdelávania s inovatívnymi digitálnymi vzdelávacími nástrojmi
 • RESTART Model inovatívneho podnikania - dostupné tu
  • Prostredníctvom národných správ vypracovaných jednotlivými partnermi a na základe konsolidovaných zistení, partneri identifikovali zručnosti, kompetencie a profesijné profily, ktoré sú v post-pandemickej ekonomike najviac potrebné pre mikro, malé a stredné podniky (MMSP).
 • RESTART Tréningy a nástroje – dostupné tu
  • Konzorcium projektu vypracovalo 7 tréningových  modulov, ktoré sú k dispozícii v angličtine, slovenčine, chorvátčine, taliančine, španielčine a maďarčine.
 • RESTART Position Paper & Mainstreaming Guidelines - dostupné tu
  • Prvý dokument sumarizuje prostredie politík pre mikro, malé a stredné podniky (MMSP) po skončení pandémie COVID-19, pričom čerpá z existujúcich politických opatrení a poskytuje odporúčania na zabezpečenie odolnosti a schopnosti MMSP budovať a rásť v období pretrvávajúcich výziev. Druhý dokument obsahuje poznatky získané zo skúseností partnerov počas vývoja a testovania tréningových materiálov projektu a prináša odporúčania pre vzdelávacie inštitúcie a lektorov spojené s využívaním vytvorených vzdelávacích materiálov.

Partneri projektu - Slovak Business Agency zo Slovenska, STEP RI z Chorvátska, Italian Development Partners (IDP) z Talianska, Univerzita Komenského zo Slovenska, Internet Web Solution SL zo Španielska, Institut de Haute formation aux Politiques Communautaires z Belgicka, HÉTFA Research Institute z Maďarska – spolupracovali 2 roky na vytvorení uvedených projektových výsledkov, čím poskytli hmatateľné riešenia pre MMSP v post-COVID ére.

Počas validačnej fázy projektu, vzdelávacie moduly otestovalo 203 účastníkov z rôznych cieľových skupín: majiteľov a zamestnancov MMSP, poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, študentov a organizácie na podporu podnikania. Prostredníctvom multiplikačných podujatí sa posolstvo projektu a jeho výsledky dostali k širokému publiku naprieč Európou.

Kontakt:

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: restarteuproject2021@gmail.com.

Všetky aktivity a novinky projektu RESTART môžete sledovať na webovej stránke: www.restartproject.eu alebo na Facebookovej stránke projektu.

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.Website: https://www.restartproject.eu/index_sk.php?lang=SK

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner