EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Model RESTART

Inovatívny podnikateľský model projektu RESTART je podnikateľský model s inovatívnymi prvkami reagujúcimi na aktuálnu dobu, ktorý sprevádza mikro, malé a stredné podniky (MMSP) k „novému normálu“ post-pandemickej ekonomiky. MMSP predstavujú podniky, ktoré najviac zasiahla ekonomická kríza spôsobená pandémiou COVID-19, ktorá ešte viac prehĺbila potrebu poskytnúť MMSP tréning a zručnosti v 4 hlavných oblastiach:
1. Inovácie & servitizácia
2. Digitálna transformácia
3. Lokálne zameranie
4. Udržateľnosť

Riešením uvedených výziev transformovaného podnikateľského prostredia je predovšetkým zvýšenie potrebnej kvalifikácie, resp. rekvalifikácia zamestnancov MMSP.


Country Reports


Consolidated findings

   Download PDF
Report on Mapping Results

   Download PDF

Konzorcium

Partneri