EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart
Digitalizácia a online vzdelávanie
Feedback submited
Ohodnoť nás!:
   
Upútavka

Vedeli ste, že digitalizácia mení spôsob podnikania a prináša mnoho výhod pre mikro, malé a stredné podniky (MMSP)? Digitalizácia vytvára nové podnikateľské príležitosti a spôsob, ako tieto príležitosti najlepšie využiť. Okrem toho existuje mnoho efektívnych externých a interných online komunikačných kanálov. Tiež existujú nástroje na prácu na diaľku a spoluprácu, ktoré treba poznať ak chcú MMSP držať krok s najnovšími trendmi. Online vzdelávanie je skvelým spôsobom, ako riešiť výzvy a využívať príležitosti v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí.

  Video

Digitalizácia v MMSP

Digitalizácia v MMSPKlikni a začni čítať  

Digitalizácia je jedným z kľúčových súčasných trendov v organizáciách (vrátane malých a stredných podnikov a veľkých spoločností), obchodných odvetviach ale aj celých ekonomikách.
 Ale čo je to digitalizácia?

Digitalizácia znamená využitie digitálnych technológií na nahradenie bývalých sociálnych (t. j. ľudských interakcií, vzťahov, noriem) a/alebo technických (t. j. technológií, úloh, rutín) aspektov štruktúr, napr. produktov, služieb, používateľských skúseností, procesov, atď.
(Osmundsen a kol., 2018)

Zjednodušene povedané, digitalizácia znamená integráciu digitálnych technológií do každodenného života podnikateľov a všetkých činností a operácií podniku.
Digitalizácia mení podnikanie dvoma spôsobmi.
 • Po prvé, je to vznik nových podnikateľských príležitostí v ekonomike.
 • Po druhé, ide o transformáciu podnikateľských postupov a spôsobov, ako tieto príležitosti najlepšie realizovať.
Hlavnými hnacími silami digitalizácie MMSP sú:
 • Interné:
  • opovedomie o digitalizácii,
  • odigitálne schopnosti.
 • Externé:
  • odostupnosť digitálnych technológií,
  • ozmeny v správaní a očakávaniach zákazníkov,
  • ozmeny v odvetví a trendy súvisiace s digitálnymi technológiami,
  • omeniaca sa situácia v oblasti konkurencie,
  • oa zmeny v predpisoch.
 

Ak chce MMSP zaviesť digitalizáciu, je dôležité, aby si v prvom rade uvedomil, aké výhody mu môže priniesť a aké sú jej operačné dôsledky pre podnik. Na druhej strane by mal podnik budovať schopnosti, ktoré sú pre digitalizáciu potrebné a hlavne prostredníctvom inštitucionálnych podmienok, stratégie, ľudského kapitálu a zručností zamestnancov. Ďalšie faktory digitalizácie pochádzajú z vonkajšieho prostredia a spoločnosť ich musí zmapovať a analyzovať.

Modely digitálnej zrelosti (MDZ) vám môžu v tomto procese pomôcť a umožniť digitalizáciu..

Model digitálnej zrelosti je rámec, ktorý sa používa na posúdenie a pochopenie súčasnej úrovne digitálnej zrelosti spoločnosti. Existuje niekoľko modelov digitálnej zrelosti s rôznym rozsahom, uhlom pohľadu a metrikami na meranie úspešnosti. Modely digitálnej zrelosti môžu pomôcť identifikovať nedostatky, stanoviť kľúčové oblasti, na ktoré sa treba zamerať, a určiť, kde začať.

Pozri si bezplatné dostupné MDZ:
Deloitte DMM
OECD DMM
Digital Maturity Framework

Výhody digitalizácie pre MMSPKlikni a začni čítať  

Efektivita
Efektivita sa zvyčajne týka znižovania nákladov rôznymi spôsobmi, zlepšovania procesov nad rámec znižovania nákladov, čo vedie k zlepšeniu kvality, dizajnu, rýchlosti, prínosu pre životné prostredie, ochrany pri práci atď., a rastu pridanej hodnoty, ktorá vytvára priestor pre vyššiu maržu.

Zákazníci
Táto oblasť výhod zahŕňa lepšie pochopenie preferencií zákazníkov prostredníctvom zberu veľkých objemov údajov, využívanie analýzy údajov, okamžitú spätnú väzbu a jednoduchší a rýchlejší prístup k veľkému množstvu informácií. Lepšie pochopenie preferencií zákazníkov a jednoduché spôsoby komunikácie o tom, čo zákazníci chcú, vedú k vyššej miere prispôsobenia produktov a služieb spoločností..

Flexibilita
Flexibilita MMSP sa prejavuje v rozsiahlejšom využívaní práce na diaľku, v jednoduchosti a všestrannosti marketingu a v ľahšom získavaní alebo zapájaní zákazníkov a rôznych zainteresovaných strán.

Všeobecné zlepšenia riadenia
Predstavuje najširšiu oblasť výhod digitalizácie, ako je napr. vyššia dostupnosť informácií a dokumentov, úprava riadenia samotného podniku, ako aj súvisiacich procesov, lepšia informovanosť o súčasných a budúcich trendoch vo vývoji podniku, lepšie riadenie rizík, profesionalita, zrýchlenie rozhodovacích procesov a vyššia flexibilita výroby. Na základe analýzy veľkých objemov údajov je tiež možné zlepšiť rôzne aspekty podniku. Digitalizácia má teda potenciál zlepšiť aj celkovú konkurencieschopnosť.

Operačné dôsledky implementácie digitalizácie pre MMSP sú:
 • Rozvíjať požadované digitálne zručnosti a schopnosti v rámci spoločnosti,
 • budovať a podporovať digitálne povedomie medzi vlastníkmi/manažérmi a zamestnancami,
 • získať inovačné aktíva na zavedenie rôznych aspektov digitalizácie,
 • vybudovať organizačnú kultúru priaznivú pre zmeny, učenie sa a získavanie nových schopností,
 • využívať existujúcu digitálnu infraštruktúru,
 • udržiavať si prehľad o podmienkach na trhu a konkurencii,
 • držať krok s digitálnymi technológiami,
 • sledovať digitálne zmeny v odvetví.
Digitálne komunikačné kanály pre MMSPKlikni a začni čítať  

Čo je to digitálny komunikačný kanál?

Digitálny komunikačný kanál je forma média, ktorá umožňuje interakciu s inou osobou alebo mnohými ľuďmi, ktorí používajú internet.

Používanie digitálnych komunikačných kanálov bolo medzi MMSP počas pandémie rozšírené, pokiaľ to ich prevádzkové zameranie umožňovalo. Tento trend pretrváva, pretože je veľmi účinný a časovo efektívny. 

V tejto časti uvádzame užitočné nástroje na efektívnu digitálnu komunikáciu.

Existujú však dva typy digitálnych komunikačných kanálov :

 • Externé digitálne komunikačné kanály
 • Interné digitálne komunikačné kanály

Externé digitálne komunikačné kanály sa používajú na komunikáciu so zákazníkmi a externými zainteresovanými stranami.

WEBOVÉ STRÁNKY

www.hubspot.com
Bezplatný nástroj na tvorbu webových stránok. Jedinečnou výhodou používania Hubspotu je vytváranie, správa, úprava a publikovanie obsahu v používateľsky prívetivom rozhraní. Môžete si rýchlo a jednoducho prispôsobiť dizajn a funkčnosť svojho webu, ako aj mať viacero používateľov obsluhujúcich webovú stránku súčasne.

www.wordpress.org
WordPress je bezplatný nástroj s otvoreným zdrojovým kódom na vytváranie webových stránok. Umožňuje prispôsobiť si webové stránky podľa potreby. Na výber je široká škála šablón, s ktorými je možné pracovať.

www.wix.com
Wix ponúka atraktívne a dobre navrhnuté šablóny, z ktorých si môžete vybrať. Je vhodný pre začiatočníkov a dokáže sa prakticky navrhnúť sám (umelá inteligencia). Trh s aplikáciami Wix umožňuje pridávať funkcie a vlastnosti.

SOCIÁLNE MÉDIÁ

www.facebook.com
Facebook má najrozsiahlejšiu používateľskú základňu zo všetkých platforiem sociálnych médií. V závislosti od vášho publika a rozpočtu má táto platforma potenciál byť pre vašu firmu najlepším spôsobom, ako osloviť veľký počet ľudí online.

www.instagram.com
Instagram má menej funkcií ako Facebook, čo uľahčuje MMSP naučiť sa ho používať pomerne rýchlo. Jeho rozhranie je navyše elegantné a prehľadné. Instagram sa stáva čoraz silnejším nástrojom pre podniky. Instagram je najlepší na zdieľanie vizuálneho obsahu a pútavých obrázkov.

www.youtube.com
Používa sa na globálne zdieľanie videí. Ako druhá najnavštevovanejšia webová stránka na svete po Google má obrovský potenciál na oslovenie vášho publika. Na YouTube môžete zdieľať krátke aj dlhé videá.

TikTok a influencer marketing sú najnovšie trendy.

Interné digitálne komunikačné kanály uľahčujú komunikáciu predovšetkým v rámci spoločnosti ale aj mimo nej. Najčastejšie sa používajú e-maily, ale aj iné nástroje, ako napr.:

www.skype.com
Skype je jednoduchá komunikačná platforma využívajúca cloudové technológie. Táto video konferenčná platforma zahŕňa online hovory (audio alebo video), chaty, konferencie až pre 50 ľudí, plánovanie stretnutí a iné.

www.zoom.us
Video konferenčná služba vhodná pre tímy. Zahŕňa virtuálny pracovný priestor, video alebo audio hovory, priame chaty a možnosť nahrávania stretnutí. Zoom má jednoduché používateľské rozhranie a je veľmi prívetivý pre používateľov.

Microsoft Teams
Je pracovný priestor, ktorý umožňuje organizovať schôdzky (video hovory alebo hovory) a ukladať dokumenty, ale je vhodný aj na organizáciu práce, pretože môžete využívať aj rôzne aplikácie. Je to komplexný nástroj na riadenie práce.

Nástroje na prácu na diaľku a virtuálnu spoluprácuKlikni a začni čítať  

S rozšírením práce z domu a nemožnosťou cestovať sa ešte viac rozšírila práca na diaľku a využívanie nástrojov na virtuálnu spoluprácu. Nástroje, ktoré vám predstavíme, vám pomôžu pracovať rýchlejšie a efektívnejšie odkiaľkoľvek.

Nástroje na spoluprácu a projektové riadenie

www.slack.com
Slack je aplikácia pre podniky na zasielanie správ, ktorá spája ľudí s potrebnými informáciami prostredníctvom vytvárania projektových tímov. Slack organizuje konverzácie do kanálov, v ktorých môžu všetci zdieľať nápady, prijímať rozhodnutia a posúvať prácu dopredu. K dispozícii je celý rad funkcií, ktoré umožňujú optimalizáciu a integráciu aplikácií.

www.trello.com
Trello je vizuálny nástroj na správu akéhokoľvek projektu, pracovného postupu alebo sledovania úloh. Je možné pridávať súbory a kontrolné zoznamy alebo dokonca si prispôsobiť rozhranie.

www.miro.com
Miro je digitálna tabuľa na jednoduchú virtuálnu spoluprácu s ostatnými. Miro umožňuje vytvárať poznámky a návrhy, presúvať objekty a komunikovať prostredníctvom vložených video hovorov alebo online chatu. Je vhodné na širokú škálu úloh, ktoré si vyžadujú spoluprácu: workshopy, mapovanie stratégií, agilné stretnutia, výskum a dizajn užívateľských skúseností, vývoj produktov, objavovanie zákazníkov a vizualizáciu procesov.

Ukladanie a zdieľanie dokumentov

www.wetransfer.com
WeTransfer je cloudová online platforma, ktorá umožňuje nahrávanie a zdieľanie rôznych typov súborov s inými používateľmi na internete. Je bezplatná, bezproblémová a čoraz rozšírenejšia, pretože umožňuje pohodlné a jednoduché odosielanie veľmi veľkých súborov.

www.dropbox.com
Dropbox je služba osobného cloudového úložiska, ktorá sa často používa na zálohovanie súborov, zdieľanie a spoluprácu. Všetky súbory sa zálohujú do cloudu a sú dostupné online odkiaľkoľvek.

Služba WeTransfer je vhodnejšia na jednorazové zdieľanie veľkých objemov údajov a služba Dropbox je vhodnejšia na zálohovanie súborov alebo zdieľanie dokumentov s tímom v cloude.

Online vzdelávanie

Online vzdelávanieKlikni a začni čítať  

Online vzdelávanie je vzdelávací proces, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie na vytváranie kurzov, distribúciu vzdelávacieho obsahu, komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi a riadenie vzdelávania.

Online vzdelávanie sa vzťahuje na vzdelávanie na akomkoľvek digitálnom zariadení, napr. absolvovanie online kurzu, sledovanie vzdelávacieho videa, čítanie článku alebo absolvovanie kvízu.

Online vzdelávanie predstavuje možnosť absolvovať kurzy na špičkových svetových inštitúciách.

Výhody sú:

 • široká ponuka kurzov v rôznych oblastiach,
 • flexibilný rozvrh,
 • kurzy sú bezplatné alebo lacnejšie ako v prezenčnej forme,
 • štúdium aj v zahraničí na diaľku.

Nevýhody sú:

 • vyžadujú väčšiu mieru seba motivácie,
 • závislosť na technológiách,
 • minimálne fyzické interakcie medzi žiakmi a učiteľmi.
Platformy pre online vzdelávanieKlikni a začni čítať  

Existuje široká škála platforiem pre online vzdelávanie. V nasledujúcej časti predstavíme štyri, z ktorých prvé dve sú najpoužívanejšie a ďalšie dve sú k dispozícii zadarmo. MMSP, ktoré hľadajú špecifické znalosti a zručnosti, by však mali preskúmať, ktorá online vzdelávacia platforma je pre ne najvhodnejšia.

www.business.udemy.com
Udemy Business je špičková online vzdelávacia platforma pre biznis tímy, ktoré hľadajú všeobecnejšie zručnosti. Ponúka viac ako 14 000 kurzov. Ľahko sa používa, poskytuje možnosti sledovania pokroku a po absolvovaní kurzu dostane účastník kurzu certifikát. Nevýhodou je, že platforma podporuje len video kurzy a chýba jej interaktivita.

www.linkedin.com/learning
Je určená pre jednotlivcov alebo podniky, ktoré chcú zvýšiť kvalifikáciu svojich tímov v oblasti obchodu, technológií a kreatívneho priemyslu. Ponúka viac ako 16 000 kurzov. Vysokokvalitná kontrola zaručuje, že inštruktori majú vynikajúce školiace zručnosti. Kurzy sú interaktívne prostredníctvom kvízov a súborov s cvičeniami. Po absolvovaní kurzu účastník dostane certifikát.

www.learndigital.withgoogle.com
Digitálna garáž Google je program, ktorý poskytuje bezplatné školenia a nástroje, ktoré vám pomôžu rozvíjať kariéru alebo podnikanie. Ponúka celý rad krátkych kurzov na získanie najžiadanejších zručností súčasnosti. Pomocou filtra si môžete vybrať rôzne kategórie kurzov, dĺžku, poskytovateľov atď.

Príklady dostupných kurzov:

 • Základy digitálneho marketingu
 • Ako robiť online biznis
 • Uistite sa, že vás zákazníci nájdu online
 • Nauč sa základy programovania

www.w3schools.com
Na tejto platforme sa môžete naučiť vytvárať webové stránky pomocou rôznych programovacích jazykov, pracovať s veľkými dátami pomocou rôznych programov a mnoho ďalšieho. K dispozícii sú výukové programy, odkazy a cvičenia, ktoré môžete preskúmať.

Príklady dostupných kurzov:

 • Excel
 • Umelá inteligencia
 • Strojové učenie
 • Programovací jazyk Python
 • SQL
Odporúčané online kurzy pre MMSPKlikni a začni čítať  

K dispozícii je množstvo kvalitných kurzov, ale aj videí a vzdelávacích materiálov. Je nevyhnutné zvážiť, či je k dispozícii rozpočet na vzdelávanie.

Na základe toho a konkrétnej témy, ktorá vás zaujíma, musíte hľadať vhodnú alternatívu medzi vyššie navrhovanými platformami alebo mnohými inými existujúcimi. V tejto časti sú navrhnuté tri bezplatné kurzy súvisiace so vzdelávacím obsahom projektu RESTART.

Riadenie inovácií a podnikania
Zvážte absolvovanie kurzu od Sloan School of Management o riadení inovácií a podnikania. Kurz poskytuje základy pre manažérov, ktorí potrebujú implementovať úspešné inovácie založené na technológiách. Preskúmané sú stratégie založené na inováciách ako zdroj konkurenčnej výhody, a ako vyniknúť pri identifikácii, budovaní a komercializácii technologických inovácií. Uvedené sú aj príklady, ako sa etablované firmy môžu stať podnikavejšími v prístupe k inováciám. Celý obsah je možné bezplatne stiahnuť a preštudovať. Môžete si pozrieť aj ďalšie bezplatné alebo platené kurzy.

Práca na diaľku pre každého
 Tento kurz ponúka univerzita Harvard. Môžete sa naučiť, ako budovať dôveru, zvyšovať produktivitu, inteligentne používať digitálne nástroje a zostať v súlade so svojím tímom aj keď pracujete na diaľku. Pochopíte tiež kľúčové prvky práce na diaľku, vypracovanie stratégií na zlepšenie produktivity, komunikácie a spolupráce, výber správnych digitálnych nástrojov a iné.

Zlepšite bezpečnosť svojho online podnikania pomocou Digitálnej garáže Google
 Naučte sa základy online bezpečnosti a zistite, ako sa týkajú vás a vašej firmy. Videá v tomto kurze predstavujú základy online bezpečnosti a ako ich uplatniť na vašich zamestnancov, vašu spoločnosť, používateľov a zákazníkov.

Zhrnutie

ZhrnutieKlikni a začni čítať  

Kapitola 1
 • Digitalizácia predstavuje integráciu digitálnych technológií do každodenného života podnikateľov a všetkých činností a operácií podniku.
 • Digitalizácia spôsobuje vznik nových podnikateľských príležitostí a transformuje podnikateľské postupy s cieľom čo najlepšie tieto príležitosti využiť.
 • Na zavedenie digitalizácie by si MMSP mali uvedomiť, aké výhody prináša a aké sú jej operačné dôsledky pre podnik.
 • Nástroje, ktoré pomáhajú v tomto procese, sú modely digitálnej zrelosti - rámce používané na posúdenie a pochopenie súčasnej úrovne digitálnej zrelosti spoločnosti.
 • Digitálne komunikačné kanály sa medzi MMSP bežne používajú a sú efektívnymi nástrojmi internej a externej digitálnej komunikácie.
 • Nástroje na prácu na diaľku a spoluprácu môžu pomôcť pracovať rýchlejšie a efektívnejšie odkiaľkoľvek.
Kapitola 2
 • A Široká škála platforiem pre online vzdelávanie môže byť užitočná pre MMSP, ktoré hľadajú špecifické znalosti a zručnosti.
 • Týmito platformami sú napr., Udemy, LinkedIn Learning, Digitálna garáž Google, W3schools

 Ciele:

Po naštudovaní modulu budete:

 • rozumieť tomu, čo je digitalizácia, jej výhody a operačné dôsledky pre MSP,
 • mať k dispozícii súbor nástrojov na externú a internú online komunikáciu,
 • vedieť vybrať nástroje na zlepšenie spolupráce a riadenie projektov,
 • schopný využiť príležitosti, ktoré ponúka online vzdelávanie.

ESCO kompetencie a zručnosti:
Prierezové zručnosti a kompetencie
Social and emotional skills
Critical thinking
Analytical thinking
Problem-solving
Self-management
Business management
Resilience
Creativity
Flexibility
Openness
Understanding complexity
Cooperation
Innovation
Zručnosti
Technological skills
Product marketing
Digital marketing
Digital skills
Communication
Cooperation
Znalosti
Online learning and training
Digital literacy
Zoznam výhod pre podnikateľov

✓ prehľad digitalizácie, jej prínosov a prevádzkových dôsledkov

✓ modely digitálnej zrelosti a zdroje na ich implementáciu

✓ dostupné nástroje na online komunikáciu

✓ nástroje pre prácu na diaľku a virtuálnu spoluprácu

✓ platformy pre online vzdelávanie a tipy na online vzdelávacie kurzy

Kľúčové slová

Digitalizácia, Online vzdelávanie, Online komunikácia, Online spolupráca

Bibliografia Resources

Digital Maturity Models (DMM):

Deloitte DMM

OECD DMM

Digital Maturity Framework

Súvisiaci slovník pojmov

 • Digitalizácia :
  predstavuje využívanie digitálnych technológií na nahradenie bývalých sociálnych (t. j. ľudských interakcií, vzťahov, noriem) a/alebo technických (t. j. technológií, úloh, rutín) aspektov štruktúr, napr. produktov, služieb, používateľských skúseností, procesov atď.
 • Model digitálnej zrelosti:
  je rámec používaný na posúdenie a pochopenie aktuálnej úrovne digitálnej zrelosti spoločnosti.
 • Digitálny komunikačný kanál:
  je forma média, ktorá umožňuje interakciu s inou osobou alebo mnohými ľuďmi, ktorí používajú internet.
 • Online vzdelávanie :
  predstavuje vzdelávací proces, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie na vytváranie kurzov, distribúciu vzdelávacieho obsahu, komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi a riadenie vzdelávania.
 • Nástroje na projektovú spoluprácu :
  sú nástroje s funkciami, ktoré uľahčujú otvorenú komunikáciu medzi projektovým manažérom, členmi tímu a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami zapojenými do projektu.
 • Zobraziť všetky výrazy


Súvisiaci tréningový materiál

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner